ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

NETWAY TRAINING

NETWAY TRAINING

Netway Communication เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลทั่วไป เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สอนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ  ผู้อบรมสามารถถามข้อสงสัยในระหว่างอบรมได้ โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง  


Netway Communication ให้บริการด้าน IT Training ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานสำนักงาน (Office Automation) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Power BI และโปรแกรมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ

Netway Communication เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลทั่วไป เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สอนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ  ผู้อบรมสามารถถามข้อสงสัยในระหว่างอบรมได้ โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง  

Netway Communication ให้บริการด้าน IT Training ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานสำนักงาน (Office Automation) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Power BI และโปรแกรมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ

รายการอบรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย The New Normal เพื่อป้องกันวิกฤต COVID-19 ทางบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
จึงมีนโยบายจัดการอบรมในเชิง online training ที่ยังเน้นเรื่องความเข้าใจและการใช้งานได้จริงเป็นสำคัญ
หากคุณสนใจให้เราจัดอบรมในหัวข้อใดต่อไปนี้ สำหรับองค์กร หรือบริษัทของคุณ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ ตลอด 24 ชม.
โทร. 02-055-1095 อีเมล support@netway.co.th

หัวข้อ รายละเอียด ราคา
Microsoft Teams

วิธีการใช้ Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

2,000 บาท
Microsoft 365 for User

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป แนะนำการใช้งาน Features ต่างๆ รวมถึงเพื่อให้สามารถใช้งาน Microsoft 365

2,000 บาท
Microsoft 365 for Admin

คอร์สนี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือ IT มุ่งเน้นในฝั่ง Admin Console ของ Microsoft 365 เพื่อสามารถตั้งค่า จัดการ และการวางแผนสำหรับระบบ Email ของท่านได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง

2,000 บาท
SharePoint List

วิธีการใช้งาน ให้มีความสามารถในการคัดกรองงานอย่างเป็นระบบผ่านการสร้างระบบคำร้อง การจัดเก็บข้อมูล ระบบบันทึกเอกสารสำคัญ ตลอดจนการสร้างรายงานจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้อง Export ข้อมูลด้วยมือ

2,000 บาท
Microsoft Planner

วิธีการใช้งาน Microsoft Planner เพื่อส่งต่องาน ตรวจสอบความคืบหน้า และดูผลของงานในแต่ละโครงการได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

2,000 บาท
+ Microsoft Form And Flow

วิธีการใช้งาน Microsoft Form และ Microsoft Flow ที่มาจาก Microsoft 365 นี้เน้นด้านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต้องใช้ Online Form และ Flow การนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2,000 บาท
Calendar & Time Management
ในการใช้งาน Microsoft 365
(การใช้งาน Calendar และ Meeting )

วิธีการใช้งานและฟังก์ชั่นต่างๆของ Calendar ใน Microsoft 365 อย่างมีประสิทธิภาพ

2,000 บาท
Visio

วิธีการใช้งาน Visio ในการสร้าง Flow chart และ Diagram เทรนจากไมโครซอฟท์โดยตรง

2,000 บาท
Power BI

วิธีการใช้งาน Power BI ในการเรียกข้อมูลประเภท Table จากหลายแหล่งเพื่อให้มานำเสนอบนหน้าจอเดียวกันและอัพเดทข้อมูลแบบ Real-Time ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา IT Help Desk หรือ Programmer เลย

2,000 บาท
Word for Power User

วิธีการใช้งาน Word ในระดับที่สูงกว่าเดิม รวมทั้งมีการแทรก Tips,Tricks ใหม่ๆ ที่อัพเดทใหม่จากระบบของ Microsoft 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้อย่างเต็มประโยชน์สูงสุด

2,400 บาท
Excel for Power User

วิธีการใช้งานของกลุ่ม Power Users ที่ใช้ Excel ในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่ได้ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2,400 บาท
PowerPoint for Power User

วิธีการใช้งาน PowerPoint Power Users และต้องการทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น

2,400 บาท
Outlook for Power User

วิธีการใช้งาน Outlook ที่มาจาก Microsoft 365 นี้จึงเน้นทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องคลุกคลีกับการสื่อสารผ่านอีเมลเป็นสำคัญ

2,400 บาท
หัวข้อ รายละเอียด ราคา
Microsoft Teams วิธีการใช้ Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 2,000 บาท
Microsoft 365 for User คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป แนะนำการใช้งาน Features ต่างๆ รวมถึงเพื่อให้สามารถใช้งาน Microsoft 365 2,000 บาท
Microsoft 365 for Admin คอร์สนี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือ IT มุ่งเน้นในฝั่ง Admin Console ของ Microsoft 365 เพื่อสามารถตั้งค่า จัดการ และการวางแผนสำหรับระบบ Email ของท่านได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง 2,000 บาท
SharePoint List วิธีการใช้งาน ให้มีความสามารถในการคัดกรองงานอย่างเป็นระบบผ่านการสร้างระบบคำร้อง การจัดเก็บข้อมูล ระบบบันทึกเอกสารสำคัญ ตลอดจนการสร้างรายงานจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้อง Export ข้อมูลด้วยมือ 2,000 บาท
Microsoft Planner วิธีการใช้งาน Microsoft Planner เพื่อส่งต่องาน ตรวจสอบความคืบหน้า และดูผลของงานในแต่ละโครงการได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา 2,000 บาท
+ Microsoft Form And Flow วิธีการใช้งาน Microsoft Form และ Microsoft Flow ที่มาจาก Microsoft 365 นี้เน้นด้านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต้องใช้ Online Form และ Flow การนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2,000 บาท
Calendar & Time Management ในการใช้งาน Microsoft 365
(การใช้งาน Calendar และ Meeting )

วิธีการใช้งานและฟังก์ชั่นต่างๆของ Calendar ใน Microsoft 365 อย่างมีประสิทธิภาพ

2,000 บาท
Visio วิธีการใช้งาน Visio ในการสร้าง Flow chart และ Diagram เทรนจากไมโครซอฟท์โดยตรง 2,000 บาท
Power BI วิธีการใช้งาน Power BI ในการเรียกข้อมูลประเภท Table จากหลายแหล่งเพื่อให้มานำเสนอบนหน้าจอเดียวกันและอัพเดทข้อมูลแบบ Real-Time ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา IT Help Desk หรือ Programmer เลย 2,000 บาท
Word for Power User วิธีการใช้งาน Word ในระดับที่สูงกว่าเดิม รวมทั้งมีการแทรก Tips,Tricks ใหม่ๆ ที่อัพเดทใหม่จากระบบของ Microsoft 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้อย่างเต็มประโยชน์สูงสุด 2,400 บาท
Excel for Power User วิธีการใช้งานของกลุ่ม Power Users ที่ใช้ Excel ในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่ได้ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2,400 บาท
PowerPoint for Power User วิธีการใช้งาน PowerPoint Power Users และต้องการทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น 2,400 บาท
Outlook for Power User วิธีการใช้งาน Outlook ที่มาจาก Microsoft 365 นี้จึงเน้นทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องคลุกคลีกับการสื่อสารผ่านอีเมลเป็นสำคัญ 2,400 บาท