NETWAY TRAINING

NETWAY TRAINING

Netway Communication เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลทั่วไป เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สอนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ  ผู้อบรมสามารถถามข้อสงสัยในระหว่างอบรมได้ โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง  


Netway Communication ให้บริการด้าน IT Training ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานสำนักงาน (Office Automation) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Power BI และโปรแกรมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ

Netway Communication เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลทั่วไป เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สอนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ  ผู้อบรมสามารถถามข้อสงสัยในระหว่างอบรมได้ โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง  

Netway Communication ให้บริการด้าน IT Training ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานสำนักงาน (Office Automation) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Power BI และโปรแกรมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ

ตารางอบรม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขาย Netway
โทร 02 912 2558 (ฝ่ายขาย) อีเมล support@netway.co.th

วันที่ / เวลา หัวข้อ รายละเอียด ราคา
24/05/2019 (ศ.)
09.00-12.00 น.
Word for Power User

คอร์สอบรมนี้มุ่งพัฒนาทักษะการใช้งาน Word ในระดับที่สูงกว่าที่คุ้นเคย รวมทั้งมีการแทรก Tips and Tricks ใหม่ๆ ที่อัพเดทใหม่จากระบบของ Office 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้อย่างเต็มประโยชน์สูงสุด

2,400 บาท
24/05/2019 (ศ.)
13.00-16.00 น.
Excel for Power User

คอร์สอบรมนี้มุ่งพัฒนาความรู้และความสามารถของกลุ่ม Power Users ที่ใช้ Excel ในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่ได้ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2,400 บาท
28/05/2019 (อ.)
09.00-12.00 น.
PowerPoint for Power User

คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน ่PowerPoint Power Users และต้องการทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น

2,400 บาท
28/05/2019 (อ.)
13.00-16.00 น.
Outlook for Power User

คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Outlook ที่มาจาก Office 365 นี้จึงมุ่งสร้างทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องคลุกคลีกกับการสื่อสารผ่านอีเมลเป็นสำคัญ

2,400 บาท
29/05/2019 (พ.)
09.00-12.00 น.
Power BI

คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Power BI ในการเรียกข้อมูลประเภท Table จากหลายแหล่งเพื่อให้มานำเสนอบนหน้าจอเดียวกันและอัพเดทข้อมูลแบบ Real-Time ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา IT Help Desk หรือ Programmer เลยก็สามารถทำได้

2,000 บาท
29/05/2019 (พ.)
13.00-16.00 น.
Microsoft Team as Collaboration

คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน คอร์สอบรมนี้จะเริ่มตั้งแต่การสร้างทีมทำงาน จนถึงสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆได้

2,000 บาท
04/06/2019 (อ.)
09.00-12.00 น.
SharePoint List &
Microsoft Form &
Microsoft Flow

คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน ให้มีความสามารถในการคัดกรองงานอย่างเป็นระบบผ่านการสร้างระบบคำร้อง การจัดเก็บข้อมูล และการขอความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเป็นระบบ ระบบบันทึกเอกสารสำคัญ ตลอดจนการสร้างรายงานจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้อง Export ข้อมูลด้วยมือ

2,000 บาท
04/06/2019 (อ.)
13.00-16.00 น.
Microsoft Planner

คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Microsoft Planner เพื่อส่งต่องาน ตรวจสอบความคืบหน้า ตลอดจนดูผลของงานในแต่ละโครงการได้ตลอดเวลาทั้ง บนเดสก์ท็อปหรือเว็บ และโมบาย ทำให้คุณมอบหมายงานให้สมาชิกทีมและอัพเดทความคืบหน้างานในที่ประชุมได้ตลอดเวลา

2,000 บาท
วันที่ / เวลา หัวข้อ รายละเอียด ราคา
24/05/2019 (ศ.) 09.00-12.00 น. Word for Power User คอร์สอบรมนี้มุ่งพัฒนาทักษะการใช้งาน Word ในระดับที่สูงกว่าที่คุ้นเคย รวมทั้งมีการแทรก Tips and Tricks ใหม่ๆ ที่อัพเดทใหม่จากระบบของ Office 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้อย่างเต็มประโยชน์สูงสุด 2,400 บาท
24/05/2019 (ศ.) 13.00-16.00 น. Excel for Power User คอร์สอบรมนี้มุ่งพัฒนาความรู้และความสามารถของกลุ่ม Power Users ที่ใช้ Excel ในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่ได้ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2,400 บาท
28/05/2019 (อ.) 09.00-12.00 น. PowerPoint for Power User คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน ่PowerPoint Power Users และต้องการทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น 2,400 บาท
28/05/2019 (อ.) 13.00-16.00 น. Outlook for Power User คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Outlook ที่มาจาก Office 365 นี้จึงมุ่งสร้างทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องคลุกคลีกกับการสื่อสารผ่านอีเมลเป็นสำคัญ 2,400 บาท
29/05/2019 (พ.) 09.00-12.00 น. Power BI คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Power BI ในการเรียกข้อมูลประเภท Table จากหลายแหล่งเพื่อให้มานำเสนอบนหน้าจอเดียวกันและอัพเดทข้อมูลแบบ Real-Time ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา IT Help Desk หรือ Programmer เลยก็สามารถทำได้ 2,000 บาท
29/05/2019 (พ.) 13.00-16.00 น. Microsoft Team as Collaboration คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน คอร์สอบรมนี้จะเริ่มตั้งแต่การสร้างทีมทำงาน จนถึงสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆได้ 2,000 บาท
04/06/2019 (อ.) 09.00-12.00 น. SharePoint List &
Microsoft Form &
Microsoft Flow
คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน ให้มีความสามารถในการคัดกรองงานอย่างเป็นระบบผ่านการสร้างระบบคำร้อง การจัดเก็บข้อมูล และการขอความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเป็นระบบ ระบบบันทึกเอกสารสำคัญ ตลอดจนการสร้างรายงานจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้อง Export ข้อมูลด้วยมือ 2,000 บาท
04/06/2019 (อ.) 13.00-16.00 น. Microsoft Planner คอร์สนี้มุ่งเสริมความรู้การใช้งาน Microsoft Planner เพื่อส่งต่องาน ตรวจสอบความคืบหน้า ตลอดจนดูผลของงานในแต่ละโครงการได้ตลอดเวลาทั้ง บนเดสก์ท็อปหรือเว็บ และโมบาย ทำให้คุณมอบหมายงานให้สมาชิกทีมและอัพเดทความคืบหน้างานในที่ประชุมได้ตลอดเวลา 2,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ลูกค้าที่ซื้อ Product Office 365 For Business ทุก plan สามารถเลือกอบรมคอร์สต่อไปนี้ ได้ฟรี 1 user อบรมได้ 1 คอร์ส มูลค่า 2,000บาท
  (Power BI, Microsoft Team, SharePoint, หรือ Microsoft Planner อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. ระยะเวลาการสั่งซื้อ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562
 3. ระยะเวลาอบรม สิ้นสุด 31 ม.ค. 2563
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

 1. ลูกค้าที่ซื้อ Product Office 365 For Business ทุก plan สามารถเลือกอบรมคอร์สต่อไปนี้ ได้ฟรี 1 user อบรมได้ 1 คอร์ส มูลค่า 2,000บาท
  (Power BI, Microsoft Team, SharePoint, หรือ Microsoft Planner อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. ระยะเวลาการสั่งซื้อ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562
 3. ระยะเวลาอบรม สิ้นสุด 31 ม.ค. 2563
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งล่วงหน้า