ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

จัดการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ส่วนตัวได้ง่าย
รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่สูญเสียความปลอดภัย
ด้วย VMware Cloud Director

จัดการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ส่วนตัวได้ง่าย
รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่สูญเสียความปลอดภัย
ด้วย VMware Cloud DirectorVirtual Private Cloud

Netway Virtual Private Cloud (VPC) เป็น Enterprise-Class Cloud Infrastructure สำหรับบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเสมือน Private Cloud ส่วนตัว จัดการง่ายและรวดเร็วตามอัตราการเติบโตของธุรกิจ พัฒนาอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ VMware vSphere และ VMware Cloud Director ให้ความปลอดภัยและความยืดหยุ่น ภายใต้การจัดการผ่าน User Portal เพียงหน้าเดียว

Virtual Private Cloud

Netway Virtual Private Cloud (VPC) เป็น Enterprise-Class Cloud Infrastructure สำหรับบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเสมือน Private Cloud ส่วนตัว จัดการง่ายและรวดเร็วตามอัตราการเติบโตของธุรกิจ พัฒนาอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ VMware vSphere และ VMware Cloud Director ให้ความปลอดภัยและความยืดหยุ่น ภายใต้การจัดการผ่าน User Portal เพียงหน้าเดียว

แพลตฟอร์มสำหรับการส่งมอบบริการคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้ Cloud Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

สร้างศูนย์ข้อมูลเสมือนที่แยกกันได้อย่างอิสระและปลอดภัย
จากทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน

พัฒนาด้วย VMware Cloud Director ซึ่งเป็น Cloud Management Platform สำหรับสร้างและบริหารจัดการ Virtual Data Center ไม่ว่าจะเป็น Network, Storage และ Compute Resource แยกการประมวลผลจากผู้เช่ารายอื่นอย่างชัดเจน

บริการโครงสร้างพื้นฐาน Private Cloud เสมือน ที่สามารถสร้างและบริการจัดการทรัพยากร Cloud ได้จากศูนย์กลาง และสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ให้เป็นตาม Rule ที่กำหนด

กำหนดค่า Configuration อื่นๆ เช่น Network, Firewall, NAT, VPN เป็นต้นได้เองผ่าน Portal ให้ความปลอดภัยสูงสุดและตอบสนองการทำงานสำหรับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมให้ Catalog Applications จาก VMware Marketplace ที่พร้อมใช้งานเช่น LAMP, Wordpress เป็นต้น ช่วยให้สามารถ Deploy Apps ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

แพลตฟอร์มสำหรับการส่งมอบบริการคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้ Cloud Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

สร้างศูนย์ข้อมูลเสมือนที่แยกกันได้อย่างอิสระและปลอดภัย
จากทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน

พัฒนาด้วย VMware Cloud Director ซึ่งเป็น Cloud Management Platform สำหรับสร้างและบริหารจัดการ Virtual Data Center ไม่ว่าจะเป็น Network, Storage และ Compute Resource แยกการประมวลผลจากผู้เช่ารายอื่นอย่างชัดเจน

บริการโครงสร้างพื้นฐาน Private Cloud เสมือน ที่สามารถสร้างและบริการจัดการทรัพยากร Cloud ได้จากศูนย์กลาง และสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ให้เป็นตาม Rule ที่กำหนด

กำหนดค่า Configuration อื่นๆ เช่น Network, Firewall, NAT, VPN เป็นต้นได้เองผ่าน Portal ให้ความปลอดภัยสูงสุดและตอบสนองการทำงานสำหรับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมให้ Catalog Applications จาก VMware Marketplace ที่พร้อมใช้งานเช่น LAMP, Wordpress เป็นต้น ช่วยให้สามารถ Deploy Apps ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Why Use a Virtual Private Cloud?

Enhanced Security

กำหนดค่าความปลอดภัยผ่าน Virtual Network ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น IP Address, Subnets และ Gateway รวมถึง Firewall, NAT, VPN ให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ด้วยตัวคุณเอง

High Availability

ระบบพร้อมทำงานตลอดเวลา ให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

Powered by VMware

VMware vSphere Enterprise Plus และเทคโนโลยีของ VMware Cloud Director

Improved Performance

จัดลำดับความสำคัญของเครื่อง Server ที่ต้องการได้อย่างอิสระเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดที่จะเกิดขึ้นหากมีข้อมูลหรือเครื่อง Server จำนวนมาก

On-Demand Flexibility

ออกแบบและควบคุมการใช้งานได้ตามที่ต้องการ เพิ่ม/ลดทรัพยากรได้ทันทีที่ต้องการตามปริมาณการใช้งานจริง

Cost Effective

ไม่จำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพียงเริ่มต้นจ่ายตามปริมาณการใช้งานจริง

Enhanced Security

กำหนดค่าความปลอดภัยผ่าน Virtual Network ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น IP Address, Subnets และ Gateway รวมถึง Firewall, NAT, VPN ให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ด้วยตัวคุณเอง

High Availability

ระบบพร้อมทำงานตลอดเวลา ให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

Powered by VMware

VMware vSphere Enterprise Plus และเทคโนโลยีของ VMware Cloud Director

Improved Performance

จัดลำดับความสำคัญของเครื่อง Server ที่ต้องการได้อย่างอิสระเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดที่จะเกิดขึ้นหากมีข้อมูลหรือเครื่อง Server จำนวนมาก

On-Demand Flexibility

ออกแบบและควบคุมการใช้งานได้ตามที่ต้องการ เพิ่ม/ลดทรัพยากรได้ทันทีที่ต้องการตามปริมาณการใช้งานจริง

Cost Effective

ไม่จำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพียงเริ่มต้นจ่ายตามปริมาณการใช้งานจริง

Features

RESOURCE MANAGEMENT

บริการจัดการ Resource เสมือน Private Cloud ส่วนตัว ลดระยะเวลาการติดตั้งและ Configuration เพิ่ม/ลด ทรัพยากรได้ทันทีที่ต้องการ

GREATER EFFICIENCY

ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการจัดการจาก Portal ไม่ว่าจะเป็น Resource Management, Monitor และ Maintenance

ENHANCED NETWORKS AND FIREWALL

บริหารจัดการ Dedicated Network ด้วย Multiple Network Level ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Firewall, NAT, VPN ผ่าน User Portal

USER MANAGEMENT

จัดการ User และสิทธิ์การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็น Virtual Server, vApp, Network เป็นต้น

ELASTIC VIRTUAL DATACENTER

เพิ่มทรัพยากร Virtual Datacenter ได้ทันทีไม่มีข้อจากัด

SUPPORT AND MANAGE

ฟรี Setup และ Configuration จนพร้อมใช้งาน และ Support โดยทีม System Engineer คนไทย ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

RESOURCE MANAGEMENT

บริการจัดการ Resource เสมือน Private Cloud ส่วนตัว ลดระยะเวลาการติดตั้งและ Configuration เพิ่ม/ลด ทรัพยากรได้ทันทีที่ต้องการ

GREATER EFFICIENCY

ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการจัดการจาก Portal ไม่ว่าจะเป็น Resource Management, Monitor และ Maintenance

ENHANCED NETWORKS AND FIREWALL

บริหารจัดการ Dedicated Network ด้วย Multiple Network Level ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Firewall, NAT, VPN ผ่าน User Portal

USER MANAGEMENT

จัดการ User และสิทธิ์การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็น Virtual Server, vApp, Network เป็นต้น

ELASTIC VIRTUAL DATACENTER

เพิ่มทรัพยากร Virtual Datacenter ได้ทันทีไม่มีข้อจากัด

SUPPORT AND MANAGE

ฟรี Setup และ Configuration จนพร้อมใช้งาน และ Support โดยทีม System Engineer คนไทย ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Plan & Pricing

Essential
฿11,500 /เดือน
สนใจสั่งซื้อ
 • Number of VMs 10
 • Number of User Unlimited
 • Total CPU 10 GHz
 • Total Storage 300 GB
 • Total RAM 16 GB
 • Edge Gateway Unlimited
 • vApp Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • IP Addres 10
 • 24x7 Support
Business
฿17,500 /เดือน
สนใจสั่งซื้อ
 • Number of VMs Unlimited
 • Number of User Unlimited
 • Total CPU 15 GHz
 • Total Storage 500 GB
 • Total RAM 32 GB
 • Edge Gateway Unlimited
 • vApp Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • IP Addres 15
 • 24x7 Support
Enterprise
฿30,500 /เดือน
สนใจสั่งซื้อ
 • Number of VMs Unlimited
 • Number of User Unlimited
 • Total CPU 20 GHz
 • Total Storage 1000 GB
 • Total RAM 64 GB
 • Edge Gateway Unlimited
 • vApp Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • IP Addres 20
 • 24x7 Support

FAQ สำหรับบริการ Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud (VPC) คืออะไร

แพลตฟอร์มสำหรับการส่งมอบบริการคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลเสมือนที่แยกได้อย่างอิสระและปลอดภัยจากทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ให้บริการในลักษณะของ Multi-tenant สามารถควบคุม ตั้งค่าและเพิ่มทรัพยากรได้ทันที่ต้องการ แบ่งการประมวลผลจากผู้ใช้งานรายอื่นอย่าง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วย Built-in Firewall, VPN, NAT เหมาะกับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Virtual Private Cloud พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของอะไร

Virtual Private Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure as a Service พัฒนาอยู่ด้วย VMware vSphere และ VMware Cloud Director ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จาก VMware สำหรับผู้ให้บริการที่เป็น Partner กับ VMware เท่านั้น

Virtual Private Cloud ต่างจาก Private Cloud อย่างไร

Virtual Private Cloud ให้บริการอยู่ภายใต้ Infrastructure เช่นเดียวกัน Public Cloud แต่ถูกแบ่งแยกทรัพยากรเพื่อให้บริการกับผู้ใช้หลายราย โดยผู้ใช้แต่ละรายถูกแยกกันอย่างชัดเจน Private Cloud คือ Cloud Environment แบบผู้เช่ารายเดียวที่มีเพียงองค์กรเป็นเจ้าของ สามารถจัดการโดยผู้ใช้เพียงรายเดียว ส่วนใหญ่องค์กรเป็นเจ้าของและอยู่ใน Datacenter ของตนเองไม่ผ่านผู้ให้บริการ Virtual Private Cloud เป็นการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อจำกัดการให้บริการ Cloud ในรูปแบบเดิมหรือ Private Cloud ด้วยความสามารถในการแยกการประมวลผล การเพิ่มความปลอดภัยและการกำหนดค่าเครือข่ายให้เป็นแบบที่ต้องการโดยอิสระ สามารถต่อยอดสู่ Hybrid Cloud ได้อย่างรวดเร็ว

จะเริ่มสั่งซื้อ Virtual Private Cloud ได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบริการ Virtual Private Cloud ได้จากหลายช่องทางดังนี้
• index.png (66) 2055- 1095 (7 คู่สาย)
index__1_.png  support@netway.co.th
• live-chat-icon-18.png Live Chat

Datacenter ตั้งอยู่ที่ไหน

Netway มี Datacenter ใช้บริการภายใต้การดูแลของบริษัท Proen Internet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบครบวงจร (ISP) ให้บริการผ่านโครงข่าย Fiber Optic  ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้วยการนำเอามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางดำเนินงานของการให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อให้ได้บริการที่ได้มาตรฐานแก่ลูกค้าและตรงตามมาตรฐาน ISO 27001 พร้อมทั้งมาตรฐาน Data Center Tier III ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางการให้บริการอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย CAT IDC ภายในอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

มี Uptime Guarantee ไหม

Netway รับประกันค่าเฉลี่ยในการ Uptime มากกว่า 99.99%

มีบริการ Manage Service หรือไม่

Netway มีบริการ Manage Server Service สำหรับให้บริการ Virtual Private Cloud แต่ในส่วนของ Virtual Server ลูกค้าสามารถศึกษาบริการได้ที่นี่

มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงไหม หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

Netway มีบริการช่วยเหลือ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้าทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-055-1095 (7 คู่สาย) และผ่านทาง Email โดยส่งอีเมลล์เข้ามาที่ support@netway.co.th  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขบริการ Manage Server Service

ลูกค้าสามารถจัดการ Virtual Private Cloud เองได้ไหม

ลูกค้าสามารถใช้ Web Portal ผ่าน VMware Cloud Director User Portal เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร เช่นการ สร้าง ลบ Virtual Server กำหนดสิทธิ์ User หรือกำหนดการตั้งค่า Firewall, Network ได้เลย

เวลาในการติดตั้งและส่งมอบใช้เวลาเท่าไหร่

บริการ Virtual Private Cloud จะพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าไม่เกิน 30 นาทีหลังชำระค่าบริการ

การสั่งซื้อและการชำระบริการ

มีวิธีการแจ้งชำระค่าบริการทางไหนบ้าง อย่างไร

คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 5 วิธี 
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM รายละเอียดธนาคาร ที่นี่  
2. ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / Quick Link ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินผ่านเช็คโดยนำเช็คเข้าบัญชี หรือแจ้งพนักงานเพื่อกำหนดวันไปรับเช็ค (ยอดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท) หมายเลข 02-055-1095 
4. ชำระเงินด้วยบัญชี PromptPay 0135539003143 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
5. ชำระเงินผ่าน PayPal (Account Paypal: billing@netway.co.th) รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หลังจากที่ชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน หากไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งได้ รบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 02-055-1095 

ชำระเงินแล้วต้องยืนยันการชำระเงินหรือไม่

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน เพื่อส่งคำร้องถึงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่ออายุ Service ให้กับลูกค้า

สามารถหักภาษี หัก ณ.ที่จ่ายได้หรือไม่

ค่าบริการทุกประเภทของการให้บริการของเรา ถือเป็นค่าบริการ ซึ่งสามารถหัก ณ.ที่จ่ายได้โดยแบ่งเป็น
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 3%
• ราชการ สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 1%
• บุคคลธรรมดาไม่สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้

หลังจากชำระเงินแล้วจะได้เอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน กี่วัน

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของการจัดส่งเอกสาร
• กรณี ที่ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเราจะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน หลังจากได้รับใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย (แบบต้นฉบับ) เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ
• กรณีที่ไม่ได้ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าตาม Billing Contact ที่ลูกค้าให้ไว้ ทางไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันทำการ

ไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ 

เนื่องจากทางเราได้จดทะเบียนในรูปบริษัท จึงจำเป็นจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถทำได้ 3 กรณี คือ
• ลูกค้าสามารถส่งเมล์เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@netway.co.th (อีเมลที่ใช้แจ้งต้องเป็นเมล์ Contact ที่ติดต่อกับ Netway เท่านั้น)
• กรณีที่ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องส่งเอกสารที่ได้รับ พร้อมกับแจ้งที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ เราจะดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 02-055-1095  

หากไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จะต้องทำอย่างไร

สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังนี้
• จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่าลูกค้ามีการหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ ถ้ามี ได้จัดส่งเอกสารมาให้ทางเราแล้วหรือยัง
• มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รบกวนตรวจสอบเอกสารที่ถูกส่งไปยังที่อยู่เดิมก่อน
• เอกสารสูญหาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ รบกวนลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา หมายเลข 02-055-1095 เพื่อทำการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร เป็นใบแทนส่งไปให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา มีช่องทางไหนบ้าง

ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางเราทั้งทางด้านขาย / แจ้งชำระเงิน / แจ้งปัญหาการใช้งาน

• index.png (66) 2055- 1095 

Fax_Received-512.png
 (66) 2055-1098 

• index__1_.png  support@netway.co.th

• live-chat-icon-18.png Live Chat