ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

Cloud Product Comparison

Cloud Product Comparison

Cloud Product Comparison

Cloud Product Comparison

Cloud Product Comparison

ในโลกของ Cloud Computing ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน ทำให้เราปฎิเสธไม่ได้ที่จะต้องรับรู้ ทำความเข้าใจและเลือกใช้ Cloud Computing ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อธุรกิจของเรา

ในบทความนี้จึงจะขอพูดถึงความแตกต่างในแต่ละประเภทของ Cloud Product ในรูปแบบบริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ Iaas (Infastructrue as a Service) ที่มีให้บริการสำหรับ Netway Cloud โดยแบ่งเป็น 4 Product หลักดังนี้

Dedicated Server

1. Dedicated Server

Basic VPS

2. VPS

Netway VMware

3. VMware VPS

Microsoft Azure

4. Microsoft Azure

เปรียบเทียบ Dedicated Server, VPS, VMware VPS และ Microsoft Azure

*** เฉพาะที่ให้บริการภายใต้ Netway เท่านั้น

  Dedicated Server VPS VMware VPS Microsoft Azure
Client Management Portal ไม่มี User Portal User Portal Azure Portal
Resource ทั้งหมด On-demand On-demand On-demand
Uptime 99.9% 99.9% 99.99% 99.99%*
Migration ยาก ง่าย ง่าย ง่าย
High Availability ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ รองรับ
Scalability ใช้เวลานาน ดำเนินการได้ทันที ดำเนินการได้ทันที ดำเนินการได้ทันที
Flexibility ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก
Backup สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
Price แพง ถูก On-demand On-demand
Datacenter ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ หลายประเทศ

* Azure Uptime Guarantee ต้องมี 2 Instance ขึ้นไปและไม่อยู่ใน Availability Zone เดียวกัน

  Dedicated Server VPS VMware VPS Microsoft Azure
Client Management Portal ไม่มี User Portal User Portal Azure Portal
Resource ทั้งหมด On-demand On-demand On-demand
Uptime 99.9% 99.9% 99.99% 99.99%*
Migration ยาก ง่าย ง่าย ง่าย
High Availability ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ รองรับ
Scalability ใช้เวลานาน ดำเนินการได้ทันที ดำเนินการได้ทันที ดำเนินการได้ทันที
Flexibility ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก
Backup สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
Price แพง ถูก On-demand On-demand
Datacenter ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ หลายประเทศ

* Azure Uptime Guarantee ต้องมี 2 Instance ขึ้นไปและไม่อยู่ใน Availability Zone เดียวกัน

Dedicated Server

Dedicated Server


Dedicated Server คือ Physical Server ที่รองรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย เป็นรูปแบบบริการสำหรับเช่าใช้ Server โดยสามารถใช้งาน Resource ทั้งหมดของเครื่องโดยไม่ Shared Resource กับเครื่องอื่น สามารถปรับแต่ง Resource ได้เองโดยอิสระ สามารถบริหารจัดการ Resource ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง CPU, Memory, Disk รวมถึง Network รองรับการให้บริการทั้ง Linux Server และ Windows Server

Feature เด่นของ Dedicated Server

Enterprise-Grade Server

ใช้ Server ประสิทธิภาพสูง รองรับ Workload ระดับ Enterprise


Tier III Datacenter 

อยู่บน Datacenter ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ พร้อมมาตฐาน ISO/IEC 27001:2013


Customize and Optimize

ปรับแต่ง Server ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ


99.9% Network Uptime Guarantee

มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง


24/7 Technical Support

พร้อมทั้งสามารถเพิ่มบริการ Premium Managed Service เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ


Windows SPLA License

ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณด้วย Windows SPLA License


Basic VPS Server

VPS


VPS เป็นการนำ Virtualization Technology มาประยุกต์ใช้และให้บริการบนพื้นฐานของ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยการนำ Server หลายๆ เครื่องมาทำ Cluster กันและติดตั้งโปรแกรมบริการจัดการ KVM Virtualization ผ่านโปรแกรม Virtualizor ทำให้ได้ความสามารถที่มากขึ้น เช่น การสร้าง ลบ Virtual Machine (VM), System Management, System Monitoring, VM Migration และ Backup Management เป็นต้น รองรับการใช้งานได้ทั้ง Linux Server และ Windows Server

Feature เด่นของ VPS

VPS Management

เข้าถึงและจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เองตลอด 24 ชั่วโมง


SCALABILITY

คล่องตัวในการใช้งาน เพิ่ม-ลดทรัพยากรได้ตามความต้องการ


การซัพพอร์ทชั้นเยี่ยมตลอด 24x7

พร้อมทั้งสามารถเพิ่มบริการ Premium Managed Service เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ


รองรับหลากหลาย OS Distro

พร้อม Control Panel ที่นิยมในระดับสากล


ราคาถูก

พร้อม Technology ที่ทันสมัยจาก Virtualizor และ Dell EMC


ระบบจัดการการชำระเงิน

การออกใบกำกับภาษีในประเทศที่สะดวก


Windows SPLA License

ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณด้วย Windows SPLA License


VMware

VMware VPS


VMware VPS คือหนึ่งในบริการของ Cloud VPS เป็นเทคโนโลยีสำหรับทำระบบ Server Virtualization เป็นส่วนหนึ่งใน Software Defined Datacenter เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)
มี 2 องค์ประกอบหลักคือ ESXi และ vCenter Server เป็นโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเช่นเดียวกับ VPS แต่ความสามารถสูงกว่า รองรับการทำ High Availability, Replication Data และ vMotion เป็นต้น

Feature เด่นของ VMware VPS

ประสิทธิภาพสูง

ด้วย Cloud Cluster พร้อม High Availability


VMware Partner

VMware Service Provider-Professional


การบริหารจัดการ VPS

คุณสามารถเปิดเครื่อง, รีบูต, ชัทดาวน์ และควบคุมได้เองจาก Client Area Portal


UPTIME 99.99%

ด้วย VMware HA ให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


คล่องตัวในการใช้งาน

เพิ่ม-ลดทรัพยากรได้ตามความต้องการ


ระบบจัดการการชำระเงิน

การออกใบกำกับภาษีในประเทศที่สะดวก


การซัพพอร์ทชั้นเยี่ยมตลอด 24x7

พร้อมทั้งสามารถเพิ่มบริการ Premium Managed Service เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ


Community Cloud

Microsoft Azure


เป็นรูปแบบการให้บริการที่ให้ใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ให้บริการใน 2 รูปแบบหลักคือ บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service; PaaS) และ บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrasfructure as a Service; IaaS) เนื่องจากบริการ Microsoft Azure รองรับการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ในที่นี้เราจะขอนำเสนอและเปรียบเทียบเฉพาะบริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure as a Service (Iaas)

Infrastructure as a Services

บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) สำหรับ Cloud Computing บน Microsoft Azure เป็นบริการที่จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลบนเครือข่าย Internet ประกอบไปด้วย

Virtual Machines (VM)

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สามารถรองรับ Windows Server และ Linux Server


High-performance computing (HPC)

การประมวลผลประสิทธิภาพสูง บน Supercomputers ช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับตัวแปรหรือการคำนวณนับล้าน


Virtual Private Networks (VPN)

ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว


Content Delivery Network (CDN)

ระบบเครือข่ายส่งมอบข้อมูล ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในการจัดส่งข้อมูลทั่วโลก


Web App

มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันเว็บรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เว็บและแอพพลิเคชัน รวมถึงทรัพยากรเครือข่าย


Storage, Backup, and Recovery

สำหรับจัดเก็บข้อมูล การจัดการระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล


Test and Development

เพื่อให้ทีมงานสามารถติดตั้งและยกเลิกระบบ ทดสอบและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนำแอพพลิเคชันใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น


ปัจจัยในการเลือกใช้งาน Cloud ให้เหมาะสม

งบประมาณ

งบประมาณ

ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องประเมินถึงความต้องการของระบบ ความสำคัญของข้อมูลและความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากร แล้วจึงเลือกบริการให้เหมาะสมกับความต้องการ เนื่องจากแต่ละบริการมีราคาที่แตกต่างกัน

Uptime

ความเสถียรและความพร้อมใช้งาน

ทุกบริการสามารถการันตี Uptime ได้ แต่ความสามารถในการรองรับการทำ High Availability จะมีเฉพาะบน VMware VPS และ Microsoft Azure

Management Portal Netway

การดูแลและบริหารจัดการ

คือความสามารถในการจัดการระบบด้วยตัวเอง เกือบทุกบริการจะมี Management Portal สำหรับบริหารจัดการระบบ ทำให้สามารถจัดการเครื่องของเราได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการ Reboot, Shutdown, Start หรือ Console เป็นต้น

ความสามารถในการขยาย

ความสามารถในการขยายระบบ

รวมถึงการพิจารณาแผนการเติบโตในอนาคต บางบริการอาจมีข้อจำกัดเรื่องการขยายขนาดของระบบ และการย้ายระบบจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการค่อนข้างมาก

24x7 Support

Datacenter และ Region

พื้นที่ที่ต้องการใช้บริการต้องสอดคล้อง และตรงกับงานที่ต้องการพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อความเร็วในการเรียกใช้ระบบ