แบคอัพข้อมูล บนระบบคลาวด์ ง่ายๆ
ในราคาประหยัดแบคอัพข้อมูล บนระบบคลาวด์ ง่ายๆ ในราคาประหยัด
Azure Backup

Azure Backup เป็นบริการหนึ่งบน Microsoft Azure ที่ใช้สำรองและ ปกป้องข้อมูลในรูปแบบต่างๆ บนระบบ Cloud ของ Microsoft โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบน Physical Server หรือ Virtual Machine ซี่งเราสามารถเลือกใช้งานรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ ครอบคลุม MSSQL, Hyper-V, Exchange, SharePoint และอื่น ๆ ที่เป็นโปรดักส์ของ Microsoft


Features

Automatic Storage Management


ปรับพื้นที่ตามการอัตโนมัติทำให้ใช้งานได้ไม่จำกัด

Unlimited Scaling


รองรับการใช้งานด้วย High Availability ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งาน

Multiple Storage Options


สามารถเลือกการใช้งานได้ทั้งแบบ Locally Redundant Storage, Geo-redundant storage

Unlimited Data Transfer


ไม่จำกัดการใช้งาน และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ Backup ,Restore

Data Encryption


มีความปลอดภัยทั้งในส่วนของการรับ-ส่งข้อมูล และ Storage

Application-Consistent Backup


ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบและไม่ต้อง shutdown

Long-Term Retention


เก็บข้อมูลได้นานสูงสุดถึง 99 ปี

Restore Data


มีความปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

Plan & Pricing

ตัวอย่าง การคิดค่าใช้จ่าย ตามการใช้งานจริง

พื้นที่ 100 GB


มีค่าใช้จ่ายประมาณ 14.56 $

พื้นที่ 500 GB


มีค่าใช้จ่ายประมาณ 32.80 $

พื้นที่ 1 TB


มีค่าใช้จ่ายประมาณ 76.33 $

พื้นที่ 100 GB


มีค่าใช้จ่ายประมาณ 14.56 $

ราคาไม่รวม vat7%

พื้นที่ 500 GB


มีค่าใช้จ่ายประมาณ 32.80 $

ราคาไม่รวม vat7%

พื้นที่ 1 TB


มีค่าใช้จ่ายประมาณ 76.33 $

ราคาไม่รวม vat7%

FAQ สำหรับบริการ Azure Backup

Backup บน Azure ดีอย่างไร

Azure Backup คือบริการสำรองข้อมูลบนระบบ Cloud ของ Microsoft ที่มีความเสถียรและความปลอดภัยที่สูงมาก โดยมีการการรันตีการใช้งานอยู่ที่ 99.99% และมีรูปแบบการใช้งานต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการอีกด้วย

Backup System State เก็บข้อมูลอะไรบ้าง

System state จะเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ OS Windows ซึ่งรวมถึง Active Directory ,File Serer ,IIS

Recovery services vault คืออะไร

Recovery services vault คือ บริการสำหรับการสำรองข้อมูล ที่สามารถบริหารจัดการต่างๆ ได้เสมือนกับการใช้งานบน virtual machines (VMs) โดยสามารถใช้ Recovery Services เพื่อเก็บสำรองข้อมูลบริการต่างๆของ Azure เช่นฐานข้อมูล IaaS VMs (Linux หรือ Windows) และ Azure SQL ห้องนิรภัย Recovery Services รองรับ System Center DPM, Windows Server, Azure Backup Server และอื่น ๆ

สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้หรือไม่

Azure backup สามารถใช้งานได้ทั้งบน Computer PC ,Notebook ,Server หรือ VM ต่างๆ ได้ทั้งหมด ที่ใช้งาน OS Windows

คิดค่าบริการอย่างไร

บริการของ Windows Azure จะเป็นการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงเท่านั้น สำหรับบริการ Azure Backup จะคิดค่าบริการดังนี้

                   SIZE OF EACH INSTANCE                AZURE BACKUP PRICE PER MONTH             
                   Instance < or = 50 GB                         $5 + storage consumed
                   Instance is > 50 but < or = 500 GB     $10 + storage consumed
                   
Instance > 500 GB                              $10 for each 500 GB increment + storage consumed

ตัวอย่างเช่น เราต้องการ Backup พื้นที่ 1.4 TB เราจะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ 30$ คือ ค่าใช้จ่ายการใช้งาน 500 GB 2 ก้อน เท่ากับ 10$ * 2 คือ 20$ และส่วนของ 400GB อีก 10$ รวมเป็น 30$

จำกัดพื้นที่การใช้งานหรือไม่

Azure Backup จะไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน โดยจะมีการเพิ่มพื้นที่ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เราไม่ต้องคอยกังวลเรื่องพื้นที่เต็ม และยังเป็นการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงอีกด้วย

จำกัดขนาดไฟล์ที่ใช้งานหรือไม่

Azure Backup มีการจำกัดขนาดไฟล์ Snapshot ของ VM อยู่ที่ 4TB ต่อ VM และเก็บย้อนหลังได้ถึง 7 วัน

การสั่งซื้อและการชำระบริการ

มีวิธีการแจ้งชำระค่าบริการทางไหนบ้าง อย่างไร

คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 5 วิธี 
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM รายละเอียดธนาคาร ที่นี่  
2. ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / Quick Link ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินผ่านเช็คโดยนำเช็คเข้าบัญชี หรือแจ้งพนักงานเพื่อกำหนดวันไปรับเช็ค (ยอดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท) หมายเลข 02-055-1095 
4. ชำระเงินด้วยบัญชี PromptPay 0135539003143 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
5. ชำระเงินผ่าน PayPal (Account Paypal: billing@netway.co.th) รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หลังจากที่ชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน หากไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งได้ รบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 02-055-1095 

ชำระเงินแล้วต้องยืนยันการชำระเงินหรือไม่

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน เพื่อส่งคำร้องถึงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่ออายุ Service ให้กับลูกค้า

สามารถหักภาษี หัก ณ.ที่จ่ายได้หรือไม่

ค่าบริการทุกประเภทของการให้บริการของเรา ถือเป็นค่าบริการ ซึ่งสามารถหัก ณ.ที่จ่ายได้โดยแบ่งเป็น
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 3%
• ราชการ สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 1%
• บุคคลธรรมดาไม่สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้

หลังจากชำระเงินแล้วจะได้เอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน กี่วัน

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของการจัดส่งเอกสาร
• กรณี ที่ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเราจะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน หลังจากได้รับใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย (แบบต้นฉบับ) เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ
• กรณีที่ไม่ได้ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าตาม Billing Contact ที่ลูกค้าให้ไว้ ทางไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันทำการ

ไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ 

เนื่องจากทางเราได้จดทะเบียนในรูปบริษัท จึงจำเป็นจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถทำได้ 3 กรณี คือ
• ลูกค้าสามารถส่งเมล์เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@netway.co.th (อีเมลที่ใช้แจ้งต้องเป็นเมล์ Contact ที่ติดต่อกับ Netway เท่านั้น)
• กรณีที่ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องส่งเอกสารที่ได้รับ พร้อมกับแจ้งที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ เราจะดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 02-055-1095  

หากไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จะต้องทำอย่างไร

สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังนี้
• จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่าลูกค้ามีการหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ ถ้ามี ได้จัดส่งเอกสารมาให้ทางเราแล้วหรือยัง
• มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รบกวนตรวจสอบเอกสารที่ถูกส่งไปยังที่อยู่เดิมก่อน
• เอกสารสูญหาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ รบกวนลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา หมายเลข 02-055-1095 เพื่อทำการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร เป็นใบแทนส่งไปให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา มีช่องทางไหนบ้าง

ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางเราทั้งทางด้านขาย / แจ้งชำระเงิน / แจ้งปัญหาการใช้งาน

• index.png (66) 2055- 1095 

Fax_Received-512.png
 (66) 2055-1098 

• index__1_.png  support@netway.co.th

• live-chat-icon-18.png Live Chat