Managed Server Services
เซิร์ฟเวอร์เปี่ยมประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูง

ประหยัดกว่าดูแลเอง 20 เท่า

Managed Server Services
เซิร์ฟเวอร์เปี่ยมประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูง

ประหยัดกว่าดูแลเอง 20 เท่าManaged Server Services

บริการที่พร้อมจะดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ช่วยให้คุณลดต้นทุนด้านบุคลากร
กว่า 20 เท่าด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงมาพร้อมกับระบบ Monitoring ที่มีคุณภาพ , ระบบการจัดการ event
ตามมาตรฐาน ITIL Service Management และ Report ประจำเดือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
และสามารถวางแผนปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันท่วงที

บริการที่พร้อมจะดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ช่วยให้คุณลดต้นทุนด้านบุคลากรกว่า 20 เท่าด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงมาพร้อมกับระบบ Monitoring ที่มีคุณภาพ , ระบบการจัดการ event ตามมาตรฐาน ITIL Service Management และ Report ประจำเดือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถวางแผนปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันท่วงที

Features

จัดการธุรกิจไอทีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการ Managed Server Service ที่ทรงประสิทธิภาพ

REF-01
REF-02
REF-03
REF-04
REF-06
REF-05
REF-07

Plan & Pricing

บริการ Managed Server Services

ดูแล server

1,500฿ / เดือน

(*สำหรับสั่งซื้อ 1 ปี)

เราให้บริการ Managed Server Services ทั้งเครื่องที่อยู่ใน Netway Data Center และภายนอก อาจจะเป็นเครื่องที่อยู่ที่องค์กรของลูกค้าเอง สำหรับเครื่องที่อยู่ภายนอกนั้นผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถ Remote Access เข้าไปบริหารจัดการเครื่องได้ และราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงการ On-site Services

[FAQ] For Managed Server Service

บริการ Managed Server Services คืออะไร

บริการ Managed ุServer Services เป็นบริการที่ทางเน็ตเวย์พร้อมเข้าไปช่วยบริหารจัดการ ดูแล ระบบเซิร์ฟเวอร์ ให้ท่านลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อที่ทางลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริการ Managed Server Service สามารถให้บริการกับทุก Platform ใช่หรือไม่

เราสามารถให้บริการ Managed Server Service กับทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Azure, AWS ,Dedicated Server, VPS , Stand Alone Server , Linux , Windows เพียงท่านติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา

เมื่อใช้บริการ Managed Server Service แล้วได้อะไรบ้าง คุ้มไหมที่จะใช้

การใช้บริการ Managed Server Service เป็นการลดต้นทุนทั้งในแง่ แรงงานคน เวลา การทำ MA , การ Path Security ต่าง ๆ , เพื่อที่ท่านผู้ใช้บริการสามารถนำเอา Resource ต่าง ๆ ที่กล่าวมาไปสร้างความคุ้มทุนทางธุรกิจ ต่อยอดให้เกิดกำไรในตัวธุรกิจของลูกค้าเองได้อย่างเต็มที่ โดยที่ลูกค้าเองก็จะได้รับ Report ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาการเติบโตของธุรกิจของท่านได้ด้วย

ถ้ามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ Site ของลูกค้าเองสามารถใช้บริการ Managed Server Service ได้หรือไม่

แม้ทางลูกค้าวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ใดก็ตาม เพียงแค่ให้เราสามารถ Remote Access เพื่อเข้าไปตั้งค่าระบบต่าง ๆ ให้ได้ มั่นใจได้เลยว่าท่านสามารถขอรับบริการ Managed Server Service จากเราได้แน่นอน

บริการ Managed Server Service มี Report ให้หรือไม่

การบริการของ Managed Server Service ของทางเน็ตเวย์นั้นมีการบริหารจัดการในเรือง Report ให้กับทางลูกค้าเพื่อประเมินการใช้งานต่าง ๆ ของระบบเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ารวมถึงทราบถึงปัญหาที่มี และการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไป

บริการ Managed Server Service ดูแล PC หรือไม่

บริการ Managed Server Service ไม่มีการดูแล PC แต่เรามีขาย License ต่างๆ เช่น G-Suite, Microsoft 365

บริการ Managed Server Service ของเน็ตเวย์ต่างจากเจ้าอื่น ๆ อย่างไร

เราเป็น Proactive Management ไม่ใช่ Break-Fix ตัวบริการ Managed Server Service ทำงานภายใต้ระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ดูแล 24 x 7 x 365

บริการ Managed Server Service มีรายละเอียดและขอบเขตการให้บริการหลังการขายอย่างไร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ รายละเอียดการให้บริการ Managed Server Service

การสั่งซื้อและการชำระบริการ

มีวิธีการแจ้งชำระค่าบริการทางไหนบ้าง อย่างไร

คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 5 วิธี 
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM รายละเอียดธนาคาร ที่นี่
2. ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / Quick Link ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินผ่านเช็คโดยนำเช็คเข้าบัญชี หรือแจ้งพนักงานเพื่อกำหนดวันไปรับเช็ค (ยอดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท) หมายเลข 02-005-1095 (7 คู่สายอัตโนมัติ)
4. ชำระเงินด้วยบัญชี PromptPay 0135539003143 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
5. ชำระเงินผ่าน PayPal (Account Paypal: billing@netway.co.th) รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หลังจากที่ชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน หากไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งได้ รบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 02-005-1095 (7 คู่สายอัตโนมัติ)

ชำระเงินแล้วต้องยืนยันการชำระเงินหรือไม่

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน เพื่อส่งคำร้องถึงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่ออายุ Service ให้กับลูกค้า

สามารถหักภาษี หัก ณ.ที่จ่ายได้หรือไม่

ค่าบริการทุกประเภทของการให้บริการของเรา ถือเป็นค่าบริการ ซึ่งสามารถหัก ณ.ที่จ่ายได้โดยแบ่งเป็น
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 3%
• ราชการ สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 1%
• บุคคลธรรมดาไม่สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้

หลังจากชำระเงินแล้วจะได้เอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน กี่วัน

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของการจัดส่งเอกสาร
• กรณี ที่ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเราจะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน หลังจากได้รับใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย (แบบต้นฉบับ) เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ
• กรณีที่ไม่ได้ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าตาม Billing Contact ที่ลูกค้าให้ไว้ ทางไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันทำการ

ไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

เนื่องจากทางเราได้จดทะเบียนในรูปบริษัท จึงจำเป็นจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถทำได้ 3 กรณี คือ
• ลูกค้าสามารถส่งเมล์เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@netway.co.th (อีเมลที่ใช้แจ้งต้องเป็นเมล์ Contact ที่ติดต่อกับ Netway เท่านั้น)
• กรณีที่ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องส่งเอกสารที่ได้รับ พร้อมกับแจ้งที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ เราจะดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 02-005-1095 (7 คู่สายอัตโนมัติ) 

หากไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จะต้องทำอย่างไร

สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังนี้
• จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่าลูกค้ามีการหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ ถ้ามี ได้จัดส่งเอกสารมาให้ทางเราแล้วหรือยัง
• มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รบกวนตรวจสอบเอกสารที่ถูกส่งไปยังที่อยู่เดิมก่อน
• เอกสารสูญหาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ รบกวนลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา หมายเลข 02-005-1095 (7 คู่สายอัตโนมัติ) เพื่อทำการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร เป็นใบแทนส่งไปให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา มีช่องทางไหนบ้าง

ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางเราทั้งทางด้านขาย / แจ้งชำระเงิน / แจ้งปัญหาการใช้งาน

• index.png (66) 2005- 1095 (7 คู่สาย)

Fax_Received-512.png
 (66) 2005-1098 

• index__1_.png  support@netway.co.th

• live-chat-icon-18.png Live Chat