การตั้งค่า DNS Spoofing เพื่อทำสอบเรียกใช้งานเว็บไซต์ไปที่หมายเลข IP ที่ต้องการ  เพื่อใช้ในกรณีต่างๆ เช่น ทดสอบเรียกใช้งานในขณะที่ DNS Zone ยังไม่ update หรือกรณีการย้าย web site แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน DNS Server

 

ระบบปฏิบัติการ Linux (Command)


1.เปิด Terminal เพื่อใช้คำสั่งในการแก้ไขไฟล์ hosts

 

2.ในกรณีที่ User มีการตั้ง password ไว้ แก้ไขไฟล์ hosts โดยใช้คำสั่ง

sudo nano -w /etc/hosts

หลังจากนั้นให้เรากรอก Password ของ User ที่เราใช้งานบนเครื่อง

 

3. แก้ไขไฟล์โดยเพิ่มข้อมูล IP และ Domain(ชื่อเว็บไซต์) ที่ต้องการทดสอบในบรรทัดล่างสุด

ตัวอย่าง

203.78.99.99  thaibanner.com www.thaibanner.com

หลังจากนั้นให้ save บันทึกข้อมูลโดย Ctrl+O และ Enter


4. ทดสอบการเรียกใช้งานเว็บไซต์ หรือ สามารถทดสอบโดยใช้คำสั่ง ping ตามด้วยชื่อโดเมน เพื่อตรวจสอบว่าการทำ Etc hosts นั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ตัวอย่างใช้คำสั่ง ping

ping thaibanner.com

 

 

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 

 

1. ให้เข้าไปที่  C:\Windows\System32\drivers\etc  จะมีไฟล์ชื่อ hosts ให้ทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาด้วย Notepad

windowsetc.png

2. จากนั้นให้ทำการเพิ่มค่า IP Address และ host name ที่เราต้องการจะให้ชี้ไป อย่างเช่น domain thaibanner.com จากเดิมเมื่อเราเรียกใช้งานจะเป็น IP 203.78.107.80 

Screenshot_at_2018-05-23_13-45-29.png

 

เมื่อทำการเพิ่มค่า 203.78.99.99  thaibanner.com  www.thaibanner.com  แล้วทำการ save 

Screenshot_at_2018-05-23_13-41-33.pngเวลาเรียกใช้งาน จะเป็น IP 203.78.99.99 แทนครับ

Screenshot_at_2018-05-23_13-45-46.png

 

หมายเหตุ

หากไม่มีการทดสอบเรียกใช้งานใดๆ แล้วให้ทำการแก้ไข ไฟล์ hosts ลบค่าที่เราเพิ่มไป หรือ ทำเครื่องหมาย # ไว้ข้างหน้าค่าที่เราเพิ่ม เช่น #203.78.99.99  thaibanner.com www.thaibanner.com