หลังจากที่ลูกค้าทำการตัดสินใจเลือกซื้อ SSL แล้ว ลูกค้าสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อดังต่อไปนี้ได้เลยนะคะ

SSL แบบ Domain Validation (DV)
(ออก Certificate ได้รวดเร็วภายใน 1 วัน)

1. ทำการกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ SSL ที่ http://www.ssl.in.th/orderform (ข้อมูลส่วนนี้ใช้ประกอบในการสั่งซื้อกับทางต่างประเทศ)

2. ลูกค้าจัดส่ง CSR ให้กับ Netway เพื่อให้ทางเราดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นทางเราจะทำรายการ Request Cert. กับทางผู้ให้บริการต่างประเทศ

3. ผู้ให้บริการต่างประเทศจะตรวจสอบค่า CAA Record บนระบบ DNS ของโดเมนที่ต้องการสั่งซื้อ SSL Certificate  เพื่อใช้ระบุว่า โดเมนนั้นๆ ให้สิทธิ์ผู้ให้บริการ SSL แบรนด์ไหนในการออก Certificate ได้บ้าง หากโดเมนไม่มีการกำหนดค่า CAA Record หมายความว่า โดเมนนี้อนุญาติให้ทุกแบรนด์สามารถออก SSL Certificate ได้

4. ผู้ให้บริการต่างประเทศ จะทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน โดยจะส่งเมล์ไปที่ผู้ดูแลโดเมนนั้นๆ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ โดยเมล์ที่จะทำการส่งมีดังนี้

webmaster@yourdomainname
admin@yourdomainname
administrator@yourdomainname
hostmaster@yourdomainname
postmaster@yourdomainname

กรณีลูกค้าไม่สามารถสร้างเมล์ข้างต้นเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนได้ ก็สามารถใช้วิธีการอื่น ในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนได้  โดยวิธีต่างๆ มีดังนี้ (ซึ่งค่า random code นั้นทาง Netway จะเป็นผู้ขอจากต่างประเทศและนำส่งให้ลูกค้าอีกครั้ง) 

TXT File
สร้างไฟล์ fileauth.txt บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วใส่ค่า random code ที่ได้รับจากต่างประเทศโดยที่ path ของไฟล์จะต้องอยู่ที่ http://[Main domain name]/.well-known/pki-validation/fileauth.txt

หรือ

Update DNS record
เพิ่มค่า DNS TXT Record หรือ CNAME Record ของโดเมนนั้น โดยที่ entry คือ [domain name] หรือ _dnsauth.[domain name] และค่า Value ที่ต้องใส่ คือ Random Value ซึ่งต้องรอ Code จากต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น

txt.PNG

**วิธีการต่างๆ อาจจะแตกต่างกันตามที่ผู้ให้บริการต่างประเทศกำหนดไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม https://netway.co.th/kb/360022670352

 

 

SSL แบบ Organization Validation (OV)
(ออก Certificate ได้รวดเร็วภายใน 2-4 วัน)

1.ทำการกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ SSL ที่ http://www.ssl.in.th/orderform (ข้อมูลส่วนนี้ใช้ประกอบในการสั่งซื้อกับทางต่างประเทศ)

2. ลูกค้าจัดส่ง CSR ให้กับ Netway เพื่อให้ทางเราดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นทางเราจะทำรายการ Request Cert. กับทางผู้ให้บริการต่างประเทศ

3. ผู้ให้บริการต่างประเทศจะตรวจสอบค่า CAA Record บนระบบ DNS ของโดเมนที่ต้องการสั่งซื้อ SSL Certificate เพื่อใช้ระบุว่า โดเมนนั้นๆ ให้สิทธิ์ผู้ให้บริการ SSL แบรนด์ไหนในการออก Certificate ได้บ้าง หากโดเมนไม่มีการกำหนดค่า CAA Record หมายความว่า โดเมนนี้อนุญาติให้ทุกแบรนด์สามารถออก SSL Certificate ได้

4. ผู้ให้บริการต่างประเทศ จะทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน โดยจะส่งเมล์ไปที่ผู้ดูแลโดเมนนั้นๆ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ โดยเมล์ที่จะทำการส่งมีดังนี้

webmaster@yourdomainname
admin@yourdomainname
administrator@yourdomainname
hostmaster@yourdomainname
postmaster@yourdomainname

กรณีลูกค้าไม่สามารถสร้างเมล์ข้างต้นเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนได้ ก็สามารถใช้วิธีการอื่น ในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนได้ โดยวิธีต่างๆ มีดังนี้ (ซึ่งค่า random code นั้นทาง Netway จะเป็นผู้ขอจากต่างประเทศและนำส่งให้ลูกค้าอีกครั้ง)

TXT File
สร้างไฟล์ fileauth.txt บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วใส่ค่า random code ที่ได้รับจากต่างประเทศโดยที่ path ของไฟล์จะต้องอยู่ที่ http://[Main domain name]/.well-known/pki-validation/fileauth.txt

หรือ

Update DNS record
เพิ่มค่า DNS TXT Record หรือ CNAME Record ของโดเมนนั้น โดยที่ entry คือ [domain name] หรือ _dnsauth.[domain name] และค่า Value ที่ต้องใส่ คือ Random Value ซึ่งต้องรอ Code จากต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น

txt.PNG

**วิธีการต่างๆ อาจจะแตกต่างกันตามที่ผู้ให้บริการต่างประเทศกำหนดไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม https://netway.co.th/kb/360022670352

5. ตรวจสอบองค์กรผ่านทางโทรศัพท์ (Verify Call) เพื่อตรวจสอบตัวตนขององค์กร โดยที่เบอร์โทรศัพท์ก็จะตรวจสอบจาก D&B Thailand (http://www.dnb.co.th) หรือ Yellow Pages (https://www.yellowpages.co.th)หรือ D&B ของประเทศที่จดทะเบียนบริษัท และนำเบอร์โทรศัพท์ที่ได้จทำการโทรหาลูกค้า (ลูกค้าไม่สามารถระบุเบอร์โทรศัพท์เองได้)

 

SSL แบบ Extended Validation (EV)
(ออก Certificate ได้รวดเร็วภายใน 3-7 วัน)

1. ทำการกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ SSL ที่ http://www.ssl.in.th/orderform (ข้อมูลส่วนนี้ใช้ประกอบในการสั่งซื้อกับทางต่างประเทศ)

2. ลูกค้าจัดส่ง CSR ให้กับ Netway เพื่อให้ทางเราดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นทางเราจะทำรายการ Request Cert. กับทางผู้ให้บริการต่างประเทศ

3. ผู้ให้บริการต่างประเทศจะตรวจสอบค่า CAA Record บนระบบ DNS ของโดเมนที่ต้องการสั่งซื้อ SSL Certificate เพื่อใช้ระบุว่า โดเมนนั้นๆ ให้สิทธิ์ผู้ให้บริการ SSL แบรนด์ไหนในการออก Certificate ได้บ้าง หากโดเมนไม่มีการกำหนดค่า CAA Record หมายความว่า โดเมนนี้อนุญาติให้ทุกแบรนด์สามารถออก SSL Certificate ได้

4. ผู้ให้บริการต่างประเทศ จะทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน โดยจะส่งเมล์ไปที่ผู้ดูแลโดเมนนั้นๆ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ โดยเมล์ที่จะทำการส่งมีดังนี้

webmaster@yourdomainname
admin@yourdomainname
administrator@yourdomainname
hostmaster@yourdomainname
postmaster@yourdomainname

กรณีลูกค้าไม่สามารถสร้างเมล์ข้างต้นเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนได้ ก็สามารถใช้วิธีการอื่น ในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนได้ โดยวิธีต่างๆ มีดังนี้ (ซึ่งค่า random code นั้นทาง Netway จะเป็นผู้ขอจากต่างประเทศและนำส่งให้ลูกค้าอีกครั้ง)

TXT File
สร้างไฟล์ fileauth.txt บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วใส่ค่า random code ที่ได้รับจากต่างประเทศโดยที่ path ของไฟล์จะต้องอยู่ที่ http://[Main domain name]/.well-known/pki-validation/fileauth.txt

หรือ

Update DNS record
เพิ่มค่า DNS TXT Record หรือ CNAME Record ของโดเมนนั้น โดยที่ entry คือ [domain name] หรือ _dnsauth.[domain name] และค่า Value ที่ต้องใส่ คือ Random Value ซึ่งต้องรอ Code จากต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น

txt.PNG

**วิธีการต่างๆ อาจจะแตกต่างกันตามที่ผู้ให้บริการต่างประเทศกำหนดไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม https://netway.co.th/kb/360022670352

5. ตรวจสอบองค์กรผ่านทางโทรศัพท์ (Verify Call) เพื่อตรวจสอบตัวตนขององค์กร โดยที่เบอร์โทรศัพท์ก็จะตรวจสอบจาก D&B Thailand Business Information (http://www.dnbthailand.com)  หรือ Yellow Pages (https://www.yellowpages.co.th) หรือ D&B ของประเทศที่จดทะเบียนบริษัท และนำเบอร์โทรศัพท์ที่ได้จทำการโทรหาลูกค้า (ลูกค้าไม่สามารถระบุเบอร์โทรศัพท์เองได้)

6.กรณีไม่สามารถตรวจสอบตัวตนขององค์กรตามข้อ 2-4 ได้ จะต้องทำเอกสาร legal opinion letter confirming เพื่อยืนยันองค์กรโดยจะต้องมีการให้ทนายความเซ็นรับรองเอกสารด้วย (กรณีหน่วยงานราชการ จะต้องใช้อัยการในการเซ็นรับรอง) และจะมีการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของทนายความหรืออัยการจาก สำนักงานทนายความ และโทรศัพท์ไปยืนยันการเซ็นรับรองด้วย

หมายเหตุ : ดูรายละเอียด และติดต่อ D&B Thailand

ลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่งมอบได้ด้วยตนเอง ตามลิงค์ด้านล่าง

ลิงค์วิธีการ Generate CSR ของแต่ละ Type Server ***รบกวน Gen CSR บน Server ที่จะทำการติดตั้ง***
https://ssl.in.th/tools/generate-csr/

ลิงค์ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนใน Whois
https://www.thnic.co.th/index.php?page=whois หรือ https://whois.icann.org/en

ลิงค์ตรวจสอบ CSR ก่อนนำ ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่
https://ssl.in.th/tools/csr-decoder/

__________________________________________________________________________________________________

        Netway Communication ผู้ให้บริการ SSL อันดับหนึ่งของประเทศไทย เป็นตัวแทนแบรนด์ไอทีชั้นนำมากมาย คุ้มกว่าซื้อตรงกับราคาขายของเจ้าของแบรนด์ และไม่เสียภาษีนำเข้า พร้อมบริการตลอด 24 ชม. ออกบิล VAT ได้ ติดต่อเราเพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์ ขอราคา หรือปรึกษาเรื่องไอที ได้เลยค่ะ 

Line : @netway (มี @ ด้านหน้า) หรือ http://bit.ly/line-netway
Facebook : m.me/netway.offcial
Tel : 02-9122558
Email :  support@netway.co.th
Web Chat : https://netway.co.th/ 
#ให้เราช่วยคุณเรื่องไอที ​​#การสื่อสาร Netway  #มีครบจบที่เดียว #SSL