ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

ยืนยันการชำระเงิน

ลูกค้าของ Netway Communication Co.,Ltd. สามารถยืนยันการชำระค่าบริการได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

ถ้าเคยสั่งซื้อบริการ หรือเป็นลูกค้าอยู่แล้ว คุณสามารถ Login
เพื่อดูข้อมูลค่าบริการที่ค้างชำระ และยืนยันการชำระเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
Login

กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

เลือกระบุข้อมูลบริการ
หรือระบุเลขที่สั่งซื้อ
รายละเอียด
บาท
  เวลา น.
Refresh

ขออภัยในความไม่สดวก จำเป็นจะต้องยืนยันรหัสที่แสดงในข้อความภาพ เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล