ร่วมงานกับเรา

Why Netway

Why Netway

เริ่มต้นจากความเป็นผู้นำแห่งโลกออนไลน์ด้วยบริการรับจดโดเมน และเนื้อที่เพื่อสร้างเว็บไซต์ให้แก่บุคคลทั่วไปและองค์กรทุกขนาด
จนถึงความเชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยที่หลายคนไว้วางใจเสมอมา ปัจจุบันหลายคนจึงเริ่มต้นมองหาโซลูชันด้านเว็บโฮสติ้งจาก
Netway Communication เสมอ และด้วยความเอาใจใส่ที่ดีจากพนักงานและผู้เชี่ยวชาญที่เรามี ลูกค้าของเราจึงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มต้นจากความเป็นผู้นำแห่งโลกออนไลน์ด้วยบริการรับจดโดเมนและเนื้อที่เพื่อสร้างเว็บไซต์ให้แก่บุคคลทั่วไปและองค์กรทุกขนาด จนถึงความเชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยที่หลายคนไว้วางใจเสมอมา ปัจจุบันหลายคนจึงเริ่มต้นมองหาโซลูชันด้านเว็บโฮสติ้งจาก Netway Communication เสมอ และด้วยความเอาใจใส่ที่ดีจากพนักงานและผู้เชี่ยวชาญที่เรามี ลูกค้าของเราจึงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เสมอตลอด 24 ชั่วโมง

Personal Information

Personal Information

Select the position to apply (เลือกตำแหน่งงานที่คุณสนใจสมัคร)
Title (คำนำหน้า)
 Mr. (นาย)  Miss (นางสาว)  Mrs.(นาง)  Mr. (นาย)
 Miss (นางสาว)
 Mrs.(นาง)
First name (English)
Last name (English)
Nickname (English)
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อเล่น (ภาษาไทย)
Date of Birth (วันเกิด)
Age (อายุ)
Nationality (สัญชาติ)
Mobile Number (เบอร์โทรศัพท์)
Emergency Number (เบอร์สำรองหรือเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน)
Email
Education Lavel (ระดับการศึกษา)
University/Institute(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)
Current Address(ที่อยุ่ปัจจุบัน)
Date of start(วันที่พร้อมเริ่มงาน)
Able to work in flexible shifts? (ท่านสามารถทำงานเป็นกะได้ หรือ ไม่ )
Yes No