วิธีการคำนวณภาษี หัก ณ.ที่จ่าย 

วิธีการคำนวณภาษี หัก ณ.ที่จ่าย (จะคำนวณจากยอดค่าบริการ "หลังหักส่วนลด" แต่ "ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%")

ยกตัวอย่างเช่น
    ค่าบริการก่อนหักส่วนลด 2,500 บาท 
    ส่วนลด 500 บาท
    ยอดรวมหลังหักส่วนลด 2,000 บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 140 บาท
    ยอดรวมสุทธิ 2,140 บาท

การคำนวณ ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย (ยอดรวมค่าบริการหลังหักส่วนลด * 3% หรือ 1%)
ภาษี หัก ณ.ที่จ่ายจะเท่ากับ (2,000*3%) = 60.- (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)
หรือ ภาษี หัก ณ.ที่จ่ายจะเท่ากับ (2,000*1%) = 20.- (ในกรณีที่เป็นราชการ)

สัดส่วน % ในการหัก ณ ที่จ่าย

     กรณีที่เป็นนิติบุคคลสามารถหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายได้(ค่าบริการ) 3%
     กรณีที่เป็นราชการสามารถหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายได้(ค่าบริการ) 1%
     กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สามารถหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายได้

 

รายละเอียดการกรอกเอกสารใบภาษี หัก ณ.ที่จ่าย และ จัดส่งไปรษณีย์

​​ชื่อที่อยู่ในการออกเอกสารใบภาษี หัก ณ.ที่จ่าย รบกวนออกในนาม​​

     บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
     เลขที่ 1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
     เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

     บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายบัญชี
     เลขที่ 1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
     เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
     โทร.0-2912-2558-64 แฟ๊กซ์ 0-2912-2558