VPS-Server-min.png

[TOC]

 

Agenda

 • ใช้ VPS Server เพื่อทำอะไร ​
 • ทำไมต้องใช้ VPS Server​
 • ตัวอย่างการทำ VPS Server เป็น Share Hosting

 

ใช้ VPS Server ทำอะไร​ได้บ้าง

ขอนำเสนอการใช้ VPS Server สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์เป็นหลัก​

 • เพื่อรันเว็บไซต์ที่ใช้ Environment ที่แตกต่างกัน เช่น PHP 5.6, PHP 7.2​
 • ต้องการมี Web Service ใช้ภายในองค์กร เช่น โปรแกรม Helpdesk, โปรแกรม HR​
 • ใช้เป็นเครื่องทดสอบสำหรับ Developer เพื่อจำลองโครงสร้างคล้าย Share Hosting​
 • เพื่อเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่ นักพัฒณา ให้คุ้นเคยกับการทำงานกับระบบ Server จริง​
 • และเพื่อรวม Service ส่วนกลางให้อยู่ในที่เดียวกัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การ Shell เข้าไปตรวจสอบปัญหา

 

ทำไมต้องใช้ VPS Server

เมื่อ Share Hosting ไม่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายได้​

 • เมื่อเทียบกับ Share Hosting คือการรวม Web Service ขององค์กรมาไว้ทำให้ง่ายต่อการจัดการ​
 • สามารถขยายทรัพยากรได้ง่ายกว่า เช่น Memory, CPU​
 • เพื่อเลือกติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น NodeJS​
 • เพื่อคงสถานะให้ระบบทำงานได้ เช่น Share Hosting จะ Update แต่ระบบที่ใช้ยังไม่สามารถ Update ตามได้​
 • สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบ และการ Monitor Error Log ต่างๆได้ดีกว่า​

 

การทำ VPS Server เป็น Share Hosting​

ทำ VPS Server ให้รองรับบริการ Web Server, FTP Server หลายๆ Account ได้ง่ายๆ

 

สร้าง Child Name Server

มี DNS เป็นชื่อโดเมนของตัวเองได้

 • เราสามารถมี DNS Server ด้วย VPS Server ของเราเองได้ เช่น VPS Server ของเรา IP 203.78.98.145 และมีโดเมนชื่อว่า wordpressthaihost.net ต้องการมี DNS ชื่อว่า dns1.wordpressthaihost.net, dns2.wordpressthaihost.net​
 • ให้เข้าไปจัดการ Domain เพิ่ม Child Name Server
  (สอบถามเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ support Netway)​
 • ให้ตั้งชื่อว่า name: dns1.wordpressthaihost.net ip: 203.78.98.145​

blobid0.jpg

blobid1.jpg

 

 • จากนั้นตั้งค่า Name Server ให้กับโดเมนของเรา ให้ระบุเป็น dns1.wordpressthaihost.net,  dns2.wordpressthaihost.net 
  ตามที่ได้สร้างไว้ที่ Child Name Server​
 • รอสักครู่ระบบ DNS ทั่วโลกจะได้รับการ Update ​
 • ในตอนนี้ถ้าลอง Ping wordpressthaihost.net จะยังไม่มี Respond ใดๆเพราะเรายังไม่ได้จัดการ VPS Server​

 

blobid2.jpg 

blobid3.jpg 

 

 

 ติดตั้ง Webmin

Webmin เป็น Control Panel ในการตั้งค่าระบบบน Server

 

blobid4.jpg

 

 • จะเห็นว่า Webmin ให้เราเรียก https://demops.thaivps.com:10000/ แต่โดเมนของเราเป็น wordpressthaihost.net เราจะต้องแก้ไข /etc/hosts ให้เป็นโดเมนของเราก่อน​
  [root@demops ~]# nano -w /etc/hosts​
  เพิ่ม​
  203.78.103.28    wordpressthaihost.net​
 • บาง Server อาจจะติดตั้ง Firewall มาก่อน เรายังเรียก https://wordpressthaihost.net:10000 ไม่ได้ให้ allow port 10000 ด้วยก่อน​
  [root@demops ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=10000/tcp --permanent​
  [root@demops ~]# firewall-cmd –reload​
 • จากนั้นลองเรียก Webmin https://wordpressthaihost.net:10000​

เราจะได้ตัวจัดการ VPS Server ไว้ใช้งาน

blobid5.jpgblobid6.jpg

 

ติดตั้ง Virtualmin

Virtualmin ตัวช่วยจัดการ User และ Domain บน VPS Server

 • Webmin เป็นเพียงตัวจัดการ Server ถ้าอยากให้ Server ของเราสามารถสร้าง Account ได้เหมือน Share Hosting จะต้องติดตั้ง Virtualmin เพิ่มเติม​
 • Virtualmin จะทำงานเหมือนเราให้บริการ Share Hosting คือ​
 • เพิ่มโดเมนอื่นเข้ามาใน Server ได้​
 • เพิ่มโดเมนย่อยได้​
 • สร้าง User ให้เข้ามาจัดการ Resource บน Server ตามที่ได้รับอนุญาตได้​
 • หรือจะเข้าใช้งาน Web Mail ภายใต้โดเมนของเขาเองได้ (จะยังไม่ขอกล่าวถึง)​
 • ทำการ download และติดตั้ง Virtualmin​
  [root@demops ~]# wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
  [root@demops ~]# chmod +x install.sh​
  [root@demops ~]# ./install.sh​
 • restart Webmin อีกครั้ง​
  [root@demops ~]# service webmin restart​
 • เมื่อเข้า Webmin ผ่าน Webbrowser อีกครั้ง Icon Virtualmin จะปรากฏขึ้นมา​

 blobid7.jpg

 

 Post-Installation Wizard

 • ตั้งค่าเริ่มต้นให้เหมาะสม เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้ง Virtualmin
  blobid8.jpg
 • ให้ CPU เป็นตัวจัดการการ Load Library ไปก่อนเนื่องจากหน่วยความจำเราจำกัด
  blobid9.jpg
 • ให้ CPU เป็นตัวจัดการตัว Scan Virus ไปก่อน
  blobid10.jpg
 • ให้ CPU เป็นตัวจัดการตัว ป้องกัน Spam อีเมลไปก่อน
  blobid11.jpg
 • ให้ Memory เป็นตัวจัดการ MySQL Database
  blobid12.jpg
 • ตัง Root Password สำหรับ MySQL (อาจจะมีเรื่อง Connection Error สามารถกดกลับไปเริ่ม Post-Installation Wizard อีกครั้งได้ ไม่ต้องตกใจ)
  blobid13.jpg
 • กำหนด Memory ที่จะให้ MySQL Database สามารถเรียกใช้งานได้ตั้งไว้ที่ 1G ได้เลยสำหรับคนใช้ Server ทำเว็บไซต์
  blobid14.jpg
 • เกี่ยวกับ DNS ให้ทำการ Skip Check for Resolvability ไปก่อน
  blobid15.jpg
 • ส่วนสุดท้ายระบุวิธีการเก็บรหัสผ่านจะให้เป็น Text หรือ เข้ารหัส 
  blobid16.jpg

 

ลองสร้าง Hosting Plan

จำกัด Resource ให้แต่ละ Domain ใช้งานเหมือยเราเป็นผู้ให้บริการ Share Hosting

สร้าง Account Plan เพื่อจำกัดทรัพยากรบน Server ให้ไปที่
Virtualmin -> System Settings -> Account Plans -> Add a new Account Plan

blobid17.jpgblobid18.jpg

 

Create Virtual Server

 • สร้าง Account บน Server เหมือนเป็นผู้ให้บริการ Hosting ที่สามารถ ftp เข้ามา Upload File เว็บไซต์ใด้ มีการเรียกใช้ฐานข้อมูล MySQl ได้จริง ไปที่ ​
 • Virtualmin​
 • Create Virtual Server​

blobid19.jpg

 • ระบุชื่อโดเมน (เจ้าของโดเมนจะต้องตั้ง Nameserver ชึ้มาที่ Server เราด้วย เช่น dsn1.wordpressthaihost.net,  dsn2.wordpressthaihost.net, )​
 • ตั้งรหัสผ่านให้ Account​
 • เลือก Hosting plan ตามที่ได้เตรียมไว้​
 • เลือก User แบบ Custom ให้เหมือนกับระบบ Server จริง เช่น Wordpress​
 • กด Create Server​
 • สามารถที่จะเลือก Feature อื่นๆได้ตามต้องการ​

ดูรายชื่อ Domain ที่ใช้งานอยู่กับ Server ที่  Virtualmin -> List Virtual Servers

blobid20.jpg

 

 

Enable SSL ให้ Account

เปิด Let's Encrypt ให้ User สามารถใช้งาน SSL ได้ฟรี

 • ติดตั้ง Certbot ดูเอกสารอ้างอิง ​
  [root@demops ~]# yum install certbot​
  [root@demops ~]# service webmin restart​
 • Enable SSL ให้ Account ไปที่ Virtualmin เลือก Ddomain ที่ต้องการ Enable​
 • คลิก  Edit Virtual Server​
 • เลือก enable feature "Apache SSL website enabled?"​
 • ทำการบันทึก​
 • สามารถ Request SSL แทน User ได้ (ขอยกไปหมวด User Request SSL เอง)​

blobid21.jpg

 

 

 User ใช้งาน Control Panel

 Webmin เป็น Free Control Panel ที่รองรับการเข้าจัดการ Server ด้วย User Account

 Webmin ยังอนุญาติให้ user เข้ามาจัดการ account ของตัวเองได้เหมือน control panel อื่นๆ โดยใช้ Username และ Password ที่เพิ่มเข้าตอน Create Virtual Server ผ่าน 
URL: https://wordpressthaihost.net:10000
Username: wordpress
Password: xxxxxxxxx

 blobid22.jpg

 

 User Enable SSL ให้เว็บไซต์

 

 • ทำให้เว็บไซต์เรียก https ได้ ให้ไปที่ ​
  Virtualmin -> Server Configuration -> SSL Certificate -> Let's Encrypt​
 • ระบุโดเมน และ โดเมนย่อยที่ต้องการใช้ SSL (ใช้ Default ไปก่อนได้)​
 • เลือกจำนวนเดือนที่จะให้ทำการ Auto Request SSL อีกครั้ง  (ใช้ Default ไปก่อนได้)​
 • ทำการ Request Certificate ​

 blobid23.png

 ระบบ Let's Encrypt จะออก Certificate ให้เท่านี้เว็บไซต์ก็สามารถเรียกใช้งาน https://wordpressthaihost.net ได้

 blobid24.jpg

  https://wordpressthaihost.net

blobid25.jpg 

 

ลองติดตั้ง Wordpress

User สามารถติดตั้ง Web Application ได้เหมือน Share Hosting

 

สร้าง Database

ไปที่ Virtualmin -> Edit Databases -> Create a new database

blobid26.jpg

 

Upload ไฟล์ผ่าน FTP

FTP Server: wordpressthaihost.net Username: wordpress Password: xxxxx

blobid27.jpg

 

User สามารถเรียกเว็บไซต์ https://wordpressthaihost.net 
เพื่อติดตั้ง Wordpress ได้เป็นปกติ

blobid29.jpg

blobid28.jpg

 

ลองติดตั้ง Service อื่น

เนื่องจากเป็น VPS Server ของเราเองเราสามารถติดตั้ง Service เสริมอื่นๆได้เสมอ

 

ติดตั้ง NodeJS

 • ติดตั้ง NodeJS แบบ "Node Version Manager"​
  [root@demops ~]# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash​
  [root@demops ~]# nvm list-remote​
  [root@demops ~]# nvm install v10.16.0​
  [root@demops ~]# node --version​
 • จะได้ v10.16.0​​

__________________________________________________________________________________________________

        Netway Communication ให้บริการด้าน Cloud และ IT พื้นฐานสำหรับธุรกิจ เป็นตัวแทนแบรนด์ไอทีชั้นนำมากมาย ทั้ง Microsoft, Google, Zendesk, Digicert, ฯลฯ
        เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชม. ติดต่อเราเพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์ ขอราคา หรือปรึกษาเรื่องไอที ได้เลยค่ะ

Line : @netway (มี @ ด้านหน้า) หรือ http://bit.ly/line-netway
Facebook : m.me/netway.offcial

Tel : 02-9122558
Email :  support@netway.co.th
Web Chat : https://netway.co.th/ 

#ให้เราช่วยคุณเรื่องไอที ​​#การสื่อสาร Netway  #มีครบจบที่เดียว #Office365 #Microsoft #Google #Zendesk #Digicert