บริการ ownCloud Private Storage เป็นบริการ Cloud Storage ที่ตอบโจทย์ด้านการแชร์ไฟล์ภายในองค์กร ที่ช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลจากผู้ใช้มาเก็บไว้บน Cloud ได้โดยสะดวกและปลอดภัย เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง หลากหลายอุปกรณ์ เช่น ผ่านเว็บบราวเซอร์บนเครื่องผู้ใช้หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

เริ่มแรกให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ ownCloud เช่น https://yourdomain.com/owncloud/index.php/login

blobid0.png

การ Upload File

1. คลิกที่เครื่องหมายบวก จากนั้นไปคลิกที่ upload เพื่อต้องการนำไฟล์เข้าระบบ ownCloud

blobid0.png

2. เลือกโฟล์เดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

mceclip0.png

การสร้างไฟล์

1. คลิกที่เครื่องหมายบวก จากนั้นไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการสร้างระบุชื่อไฟล์จากนั้นกด Enter ระบบจะพาลิ้งไปที่ ONLYOFFICE เพื่อใช้งาน Editor ของ Document, Spreadsheet, Presentation ซึ่งระบบจะทำการ บันทุกอัตโนมัติ

blobid2.png

2. หลังจากที่เราสร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วไฟล์ดังกล่าวก็จะมาแสดงที่หน้า All File 

blobid3.png

การ Download File และ Folder

1. เลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นไปที่ จุดสามจุด แล้วคลิก Download

blobid4.png

การแชร์ไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นให้ทำการกำหนดว่าใคร Group ไหนสามารถเข้าถึงและแก้ไข แชร์ ได้บ้าง

blobid6.png

การแชร์ไฟล์ไปยังบุคคลภายนอกหรือการสร้าง Public link

1. เลือกไฟล์ที่ต้องแชร์ไปยังบุคคลภายนอก จากนั้นไปที่ sharing > Public Links >  Create public link

blobid7.png

2. หลังจากกดที่ Create public link จะพบหน้าจอตามภาพด้านล่าง โดยทำการกรอกข้อมูลดังนี้

  • Link name: ชื่อ Link ที่ต้องการแชร์
  • Password: ใส่ Password ที่ต้องการ 
  • Expiration: กำหนดวันหมดอายุของ Link ที่แชร์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด Share

mceclip1.png

3. หลังจากที่เราสร้าง Public link เรียบร้อยแล้วจะมี Link ที่เราแชร์ไป จากนั้นให้ Copy to clipboard นำ link ที่ได้ส่งให้บุคคลภายนอกได้เลย 

blobid8.png

4. หน้าจอที่บุุคคลภายนอกเห็น ในส่วนนี้ให้กรอก Password  ที่ระบุไว้ที่ข้อ 2

mceclip2.png