ตรวจสอบสถานะโดเมนที่จะดำเนินการดังนี้

1.  ตรวจสอบวันหมดอายุของชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย ซึ่งชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย จะต้องยังไม่หมดอายุ และควรทำการย้าย ก่อนโดเมนหมดอายุ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน หากชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการย้ายได้

2.  ตรวจสอบ สถานะของโดเมนว่า มีการล็อคโดเมนหรือไม่ หากพบว่ามีการล็อกโดเมน ท่านจะต้องแจ้งผู้ให้บริการโดเมนเดิมของท่าน ทำการปลดล็อกโดเมนก่อนย้าย

3.  ตรวจสอบ E-mail Admin ว่ายังเป็นเมล์ที่สามารถใช้งานได้หรือไม่ หากไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องเปลี่ยน E-mail Admin ใหม่ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนในส่วน Manage Domain หรือระบบที่ผู้ให้บริการรายเดิมแจ้งไว้

4.  แจ้งขอ Authorization Code ของโดเมนที่ท่านต้องการย้ายกับผู้ให้บริการโดเมนเดิม เพื่อเป็น code สำหรับการย้ายโดเมน

ระยะเวลาขั้นตอนการย้ายโดเมน
การดำเนินการย้ายโดเมน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน นับตั้งแต่วันที่ Admin ทำการ confirm เมล์การย้ายโดเมนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
หากชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย เพิ่งทำการต่ออายุโดเมนจากผู้ให้บริการเดิมไม่เกินกว่า 90 วัน สามารถทำการย้ายโดเมนเนมได้ แต่ หลังจากดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ โดเมนของท่านจะไม่ได้รับการต่ออายุเพิ่มอีก 1 ปี   หากท่านต้องการรับสิทธิ์ในการต่ออายุโดเมนเพิ่ม 1 ปี หลังการย้ายโดเมน จะต้องรอให้เลยกำหนดการต่ออายุโดเมนมาแล้ว 90 วันขึ้นไป แล้วจึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราดำเนินการย้ายโดเมนดังกล่าวให้

กรณีที่ท่านไม่สะดวกในการจัดการโดเมนตามวิธีการย้ายที่แจ้งไว้ทั้งหมด ท่านสามารถแจ้ง Username & Password สำหรับจัดการโดเมน (Domain Manager) เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราดำเนินการย้ายโดเมนของท่าน ได้ที่อีเมลล์ support@netway.co.th