สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไอเดียของการใช้งาน Dynamics 365 for Talent สามารถศึกษาจากวิดีโอต่อไปนี้ได้

Short Version

Long Version