ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Datasheet เกี่ยวกับ Dynamics 365 ได้ที่นี่

Download.PNG

Dynamics365.PNG