การใช้ DKIM (DomainKeys Identified Mail) จะช่วยรับรองความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลงอีเมล์ให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันการถูกดักจับว่าเป็น Spam Mail อีกด้วย

ในระบบ G Suite หากไม่มีการตั้งค่า DKIM ไว้ G Suite จะใช้ DKIM ของ Google เป็นค่าเริ่มต้น แต่วิธีที่ดีที่สุดคือเปิดใช้ DKIM สำหรับโดเมนตนเอง

วิธีการคือ

 1. ไปที่ Google Admin console ของท่านโดยใช้สิทธิ Admin ของ G Suite https://admin.google.com/ หลังจากนั้นไปที่ Apps > G Suite > Gmail > Authenticate email

2. ทำการเลือกโดเมนที่ต้องการสรา้ง DKIM แล้วเลือก Generate New Record 

dkimGSuite.png

3. ทำการเลือก DKIM key bit length เป็น 2048-bit keys ส่วน Prefix selector ให้ระบุเป็น google ตามค่าตั้งต้น

mceclip1.png

4. เมื่อทำการคลิ๊ก Generate แล้ว จะได้ค่า TXT Recordให้นำค่าที่ไ้ไปอัพเดทบนระบบ DNS ของโดเมน กรณีไม่แน่ใจว่าอัพเดทยังไง ให้ส่งค่าที่ได้ไปให้ผู้ดูแลโดเมนของท่านทำการอัพเดทให้

dkimGSuite1.png

5. เมื่อดำเนินการเพิ่มค่า DNS เรียบร้อยแล้วให้รอค่าอัพเดทประมาณ 1-24 ชั่วโมง หลังจากนั้น ให้มากดปุ่ม Start Authentication เพื่อเริ่มใช้งาน DKIM