หลังจากที่ทางเราได้ดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนให้ท่านได้ เนื่องจากโดเมนหากจดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ หากท่านต้องการใช้ชื่อใหม่ จะต้องดำเนินการขอจดใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจดชื่อใหม่