การมีหลาย Domain name ใน Hosting เดียว สามารถทำได้ 2 แบบ

 

1. Parked Domain
เมื่อต้องการให้โดเมนที่ทำการ Park นั้น เรียกเว็บไซด์อันเดียวกับ โดเมนที่คุณ Host กับเราไว้ สามารถทำได้ฟรี ผ่าน Control Panel (สำหรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ Economy Plan ขึ้นไป) นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งชื่อ email address ในโดเมนเนมที่ ทำการ Park ได้ด้วย
 
2. Add-on Domain
เมื่อต้องการให้โดเมนที่ทำการ Point นั้น เรียกเว็บไซด์คนละเว็บกับ โดเมนที่คุณ Host กับเราไว้ คุณสามารถตั้งชื่อ Email address ในโดเมนเนมที่ ทำการ point ได้ด้วย (สำหรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ Standard Plan ขึ้นไป)  ตรวจสอบ Package ของท่านได้ที่นี้