ประเทศไทย: Netway Datacenter

ที่อยู่ของ Netway Datacenter

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

72 ชั้น 4 อาคาร กสท. ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Link Internet Connection  

Netway Datacenter ใช้บริการ Bandwidth กับทาง PROEN Internet ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในเมืองไทย รองรับการใช้งานแบบ Redundant และได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระดับ Backbone โดยตรงไปยัง CAT Telecom โดยมีการเชื่อมต่อ Domestic Bandwidthขนาด 250 Gbps และสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Standard Service
- UPS System & Power Generator Back-up
- Air Condition System
- Fire Suppression System
- 24x7 Security Guard
- Access Control System
- Close Circuit TV Security Monitoring
- Unlimited data transfer
- Network Management Center for 24x7 Monitoring
- Firewall Protection

** Other base on CAT.

Refference

กสท  (CAT Telecom Public Company Limited)

นับจากเริ่มมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ กสท ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อและให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหน่วยงานในประเทศ ดังนั้นจึงได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539  และ ถือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทยที่มีประวัติการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ยาวนานกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น และยังได้รับความยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ กสท โดยเฉพาะในด้านคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

ภายใน CAT IDC มีระบบต่างๆ ครบวงจร ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน ISO  27001 :2005 ด้านระบบความปลอดภัย  ได้แก่

                - ระบบความปลอดภัย (Security)  แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ Network Security ได้วางระบบป้องกันเครือข่าย(Firewall) ทั้งชั้น Hardware และ Software  และระดับ Policy Security: CAT IDC มีระบบกล้องวงจรปิด (Close Circuit TV) ในการตรวจจับ, ระบบสแกนนิ้วมือ (Access control system)ในเข้า-ออกสถานที่

                - ระบบ Management มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง

                - ระบบอำนวยความสะดวก (Facility) ต่างๆ เช่น CCTV, ระบบดับเพลิง, ระบบไฟฟ้า 2 แหล่ง, ระบบสำรองไฟฟ้า,ระบบทำความเย็น

Proen Internet

โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบครบวงจร (ISP) ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ที่ต้องการการใช้งานรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างรวดเร็ว โดยให้บริการผ่านโครงข่าย Fiber Optic  ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วแบบ On Demand  โดยมีความเร็วเริ่มต้นตั้งแต่ 1 Mbps จนถึง  10Gbps  บริการนี้เหมาะสำหรับ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ที่ต้องการความเสถียรสูงในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีบริการหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการครอบคลุมทั้วประเทศ พร้อมทั้งของโซลูชั่นแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการและตอบรับการแข่งขันยุคใหม่