หมวด Security (ระบบรักษาความปลอดภัย)
  •  เมนู IP Block  ป้องกันการใช้งานจาก ไอพีแอดเดรส

ในส่วนนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ IP Address ที่คุณไม่ต้องการ เรียกใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ง่ายๆ เพียงแค่ระบุ IP Address ที่คุณไม่ต้องการ

 

ยกตัวอย่าง ถ้าคุณไม่ต้องการ IP ที่ขึ้นต้นด้วย 1.2.3.0 ถึง 1.2.3.255 ให้เข้าใช้งาน ก็สามารถกำหนดได้ โดย ระบุ IP นั้น แล้วคลิ๊กที่ “Add”

คุณสามารถกำหนดให้โดเมนอื่นใด ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงมายังโดเมนของคุณ โดยการ ระบุหมายเลขไอพี หรือ ชื่อโดเมนนั้นๆ แล้วเลือก “เพิ่ม” หรือยกเลิก การป้องกันไอพีใดๆ ได้ โดยเลือกที่ ชื่อไอพีนั้นๆ แล้วเลือก “ลบ”

 

  • เมนู Leech Protect  สร้างรหัสป้องกันเว็บเพจ

        

คุณสามารถสร้างรหัสป้องกัน เมื่อมีผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บเพจของคุณ โดยเลือกที่ชื่อโฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณต้องการสร้างรหัสป้องกัน จากตัวอย่าง เราเลือกสร้างรหัสป้องกันให้กับโฟลเดอร์ test เมื่อทำการคลิ๊กเข้าไป ก็จะได้ดังรูป 

   

จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อ Enter a name for the protected directory: แล้วให้คลิ๊กที่ช่อง Password protect this directory แล้วก็ทำการ save ดังรูป

 

เมื่อทำการสร้างผู้ใช้แล้วจะเห็นว่ามีผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้ไดเรคทอรีนี้ได้ดังรูป

 

 

โดยสามารถทำการลบผู้ใช้ได้ โดยเลือกที่ชื่อของผู้ใช้แล้วเลือก “Delete User” ส่วนการเปลียน เมื่อมีการกำหนดการสร้างรหัสป้องกันเว็บเพจ เราจะเห็นได้ว่ามีไดเรคทอรี ที่มีการป้องกันโดยสังเกต ได้จากการที่มีรูปกุญแจอยู่หน้าไดเรคทอรี ดังรูป