การ Backup ด้วยตัวเอง ผ่านระบบจัดการ cPanel สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ Control Panel เลือกที่เมนู Backup


  2. คลิกปุ่ม Download a Full Website Backup เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลแบบทั้งหมดโดยอัตโนมัติ


  3.  หาก Backup ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถ Download ข้อมูล Backup ของท่านได้ที่ เมนู File Manager

Partial Backups การสำรองข้อมูล(Backup) บางส่วน

 ระบบจะมีไฟล์ให้เลือกว่าท่านต้องการจะ Backup ข้อมูลใด เช่น Home Directory, Database นอกจากนั้นยังสามารถทำการกู้คืนไฟล์เข้าสู่ระบบ โดยนำไฟล์ที่ทำสำเนาเอาไว้แล้วอัพโหลดเข้าสู่ Directory ที่เราต้องการได้ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ Technical support โทร.02-912-2558-64 ต่อ 1201-1203 หรืออีเมล Support@netway.co.th