การใช้งานเมนู >> Account Function

 

Account Function

 

1.Create a New Account

 

เป็นการสร้าง Hosting โดยลูกค้าสามารถเลือก Package ตั้ง Password ได้เอง

 

 

 

2.Modify Account

 

ให้เลือก Account ที่ต้องการแล้วกด Modify แล้วปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ จากนั้นให้กด Save

 

                                

3.Password Modify

 

        เป็นการเปลี่ยน Password ของ Account โดยให้เลือก Account ที่ต้องการจากนั้นให้

 

ทำการGenerator Password หรือทำการสร้างเองก็ได้

 

 

4.Quota Modification

 

        เป็นการปรับหรือเพิ่มพื้นที่การใช้งานของ Hosting โดยให้กด Modify จากนั้นให้ใส่ค่าที่ต้องการเพิ่ม

 

หรือลด จากนั้นกด Change

 

                                       

 

5.Upgrade/Downgrade an Account

 

        เป็นการปรับเปลี่ยน Package โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน Package ได้ตามความเหมาะสมของ

 

พื้นที่ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

 

                            

6.Terminate an Account

 

        เป็นการลบ Account นั้นออกจาก Hosting  โดยให้ลูกค้าเลือก Account ที่ต้องลบ จากนั้นให้กด

 

Terminate Account นั้นก็จะถูกลบออกจาก Hosting

 

 

 

7.Change Site’s IP Address

 

        เป็นการเปลี่ยน Ip server ของ Account เพื่อแยก Ip การใช้งานออกจาก Account อื่นๆบน Server

 

8.Manage Shell Access

 

        เป็นการกำหนดให้ Account ใดบ้างสามารถมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน SSH 

 

                    

 

 

9.Reset Account Bandwidth Limit

 

        ฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อมูล Account ที่ใช้งาน Bandwidth ไม่ตรงตาม Package 

 

10.Show Active and Inactive Accounts

 

        เป็นการแสดงข้อมูล Account ที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานทั้งหมดรวมถึง Sub domain ด้วย

 

                                                   

 

11.Raw FTP Log Download

 

        ฟังก์ชันนี้จะใช้ในการ Download ข้อมูล Log FTP การใช้งานหรือการ Access ของแต่ละ Account 

 

 

12.Raw Apache Log Download

 

     ฟังก์ชันนี้จะใช้ในการ Download ข้อมูล Log  Apache การใช้งาน Website หรือการ Access  Website ของแต่ละ Account 

 

                             

13.Manage Account Suspension

 

       ฟังก์ชันนี้จะใช้ในการตรวจสอบ Account ที่ถูก Suspension และสามารถจัดการ Suspend /

 

Unspension ให้แต่ละ Account ได้