การเปลี่ยน Password Cpanel ใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ Reset password หรือลูกค้าจำ password ไม่ได้

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


ขั้นตอนในการเปลี่ยน Password Cpanel
 • เข้าที่เครื่อง Server ที่ลูกค้าใช้งาน
 • ไปที่เมนู Password Modification
 • ช่อง Domain ใส่ Domain ที่ต้องการจะเปลี่ยน Password
 • กดที่ Password Generator จากนั้น Check box ในช่อง  I have copied this password in a safe place.
 • Chang Password
 • นำ Password ที่ดำเนินการเปลี่ยนไปใส่ในหน้า Hostbill

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • ต้องใช้ Email contact ในการร้องขอให้เปลี่ยน Password

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


 • ลูกค้าต้องใช้บริการ Hosting กับทาง Netway
 • ต้องใช้ Email contact ในการแจ้งเปลี่ยน Password

 

5. ราคา


 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


 • ห้ามดำเนินการเปลี่ยน Password โดยที่ Email contact ไม่ได้ร้องขอ
 • ห้ามใช้ Password ที่ง่ายต่อการคาดเดา

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


 

9. การรับประกัน / คืนเงิน