การขอเพิ่มพื้นที่ชั่วคราว

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


 • ต้องดำเนินการส่ง Email มาที่ Support@netway.com เพื่อขอเพิ่มพื้นที่ชั่วคราว
 • การเพิ่มพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปดำเนินการลบข้อมูลเพื่อให้พื้นที่การใช้งานเพิ่มขึ้น

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • ในการขอเพิ่มพื้นที่ชั่วคราว สามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ Package ที่ลูกค้าใช้งาน

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


 • ต้องส่ง Email เข้ามาขอเพิ่มพื้นที่ชั่วคราวเท่านั้น
 • ไม่สามารถเพิ่มได้เกิน 3 ครั้งต่อ Package ที่ลูกค้าใช้งาน
 • ไม่เพิ่มพื้นที่ชั่วคราวให้ทางโทรศัพท์
 • ปรับเพิ่มครั้งละไม่เกิน 200 mb ต่อครั้ง
 • บันทึกประวัติการเพิ่มลง Checklist และ Hostbill ทุกครั้ง
 • ปรับเพิ่มได้ไม่เกิน 3 วันต่อครั้ง

 

5. ราคา


 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


 • หากมีการเพิ่มพื้นที่เกินจำนวนครั้งที่กำหนดให้ส่งต่อให้ทีม Sales เป็นผู้ดำเนินการ Upgrade hosting plan

 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


 • ไม่ปรับเพิ่มพื้นที่ทางโทรศัพท์
 • ปรับเพิ่มได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ Package ที่ลูกค้าใช้งาน
 • ปรับเพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน 200 mb ต่อครั้ง
 • เมื่อครบกำหนดเวลาในการปรับพื้นที่กลับ ต้องดำเนินการปรับกลับทันที

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


 

9. การรับประกัน / คืนเงิน