ลูกค้าใช้งานไม่เพียงพอจึงขออัพเกรดโฮสติ้ง หรือไม่ค่อยได้ใช้งานพื้นที่เหลือเยอะจึงขอ Downgrade

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


 • ลูกค้าใช้งานไม่เพียงพอจึงขออัพเกรดโฮสติ้ง หรือไม่ค่อยได้ใช้งานพื้นที่เหลือเยอะจึงขอ Downgrade
 • ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานจริงก่อน ว่าสามารถอัพเกรดหรือ Downgrade ได้หรือไม่

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • Email เจ้าของ client account

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


ลูกค้าทั่วไป

 • ถ้ามีหน้าเว็บเพจอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ link ไปหน้านั้น ถ้าไม่มีให้ link ไป หน้า order ของ product นั้น

Reseller

 • ถ้ามีหน้าเว็บเพจอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ link ไปหน้านั้น ถ้าไม่มีให้ link ไป หน้า order ของ product นั้น

 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


หลังจากได้รับสิ่งต่อไปนี้ ครบถ้วนทุกรายการ

 • Fax slip โอนเงิน หรือ PO
 • authorized code หรือ ....

 

 

5. ราคา


ราคาทั่วไป

 •  

ราคา reseller

 •  

ส่วนลด/ promotion

 •  

 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


บริการฟรี

 •  

บริการเสริม เสียค่าบริการ

 •  

 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


 

9. การรับประกัน / คืนเงิน