1. รายละเอียดบริการ

เป็นบริการ Upgrade ทรัพยากรของเครื่อง Server เช่น CPU, RAM, Disk และ IP Address สำหรับบริการ Linux VMware

2. สิทธิในการร้องขอ

 • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ

 1.  ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th
 2.  แจ้งความประสงค์ในการ Upgrade Resource โดยให้ระบุขนาด RAM, CPU, Disk เป็นต้น
 3.  ระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

 หลังชำระค่าบริการ จะใช้เวลาในการดำเนินการและพร้อมส่งมอบไม่เกิน 10 นาที

5. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

 • บริการ Addon Service
  • Manage Server Services
  • Backup Service
 • Control Panel
  • cPanel
  • CloudLinux
  • DirectAdmin

6. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการร้องขอบริการ

 1. การ Upgrade RAM บริการสำหรับ Linux VMware จำเป็นต้อง Reboot Server ลูกค้าต้องระบุเวลาดำเนินการที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการดำเนินการ
 2. การ Upgrade ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น