1. รายละเอียดบริการ

Linux VPS เป็นบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนบนพื้นฐานของ IaaS รองรับการติดตั้งสำหรับ Linux Distribution เช่น Ubuntu, CentOS, Fedora และ Suse เป็นต้น รองรับ Control Panel ที่เป็นที่นิยมในระดับสากลเช่น cPanel, DirectAdmin, Plesk Panel เป็นต้น เหมาะกับ Application ที่พัฒนาด้วย PHP และ Mysql

2. เตรียมข้อมูลก่อนขอเปิดบริการ

 • ตรวจสอบ Package และราคาที่หน้าเว็บไซต์ netway.co.th
 • พิจารณาเลือก OS และ Control Panel
 • ชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่จะเป็นเจ้าของเครื่อง

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบริการ Linux VPS ได้หลากหลายช่องทางดังนี้

 1. สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ netway.co.th ตาม ขั้นตอนการสั่งซื้อ Linux VPS
 2.   โทรติดต่อฝ่ายขาย 0-2912-2558
 3.   ส่งอีเมล์เข้ามาที่ support@netway.co.th

  พร้อมระบุรายละเอียดที่ต้องการเช่น OS, Disk, CPU, RAM และ Control Panel เป็นต้น

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

 หลังชำระค่าบริการ ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดเครื่อง Server ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ระยะเวลา  ไม่รวมการ Configuratiion และร้องขอบริการอื่นเพิ่มเติมจาก Addon Service  

5. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • บริการ Control Panel
  • DirectAdmin
  • cPanel
  • Plesk
 • บริการ Addon Service
  • Manage Server Services
  • Dedicated IP Address
  • Backup Service
  • Upgrade Disk
  • Upgrade RAM
  • Upgrade vCPU
 •  บริการอื่นๆ
  • ค่าติดตั้ง ฟรี
  • Reload OS ฟรี

6. ข้อห้ามในการใช้บริการ

7. การรับประกัน / คืนเงิน