ขั้นตอนการเพิ่ม Disk ด้วย Virtualizor มีวิธีการดังนี้
1. Login เข้า Master Server Virtualizor
2. List VM และหา VM ที่ต้องการ Disk
3. Edit VM ที่ต้องการเพิ่ม Disk
4. ไปที่ Disk Space และเพิ่ม Disk ตามที่ต้องการ (Resouce ที่เพิ่มได้จะแจ้งอยู่ในวงเล็บ)
5. Reboot
6. ตรวจสอบว่า Disk ถูกต้องหรือไม่