1.รายละเอียดบริการ
Loadbalancer เป็นบริการเซิร์ฟเวอร์เพื่อช่วยกระจายโหลดการทำงาน ซึ่งเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานทีมีปริมาณงาน (Workload) เป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดี เกิดจากการนำเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องที่มีหน้าที่การทำงานเดียวกันมาทำงานร่วมกันเพื่อกระจายปริมาณงานไปยังแต่ละเครื่อง โดยมีตัวบริหารจัดการที่ชื่อว่า Load Balancer ทำให้ระบบสามารถรองรับการทำงานหนักๆ ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบให้เหมาะกับทุกๆ สถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแท้จริง

2.เตรียมข้อมูลก่อนขอเปิดบริการ
2.1 ตรวจสอบ Package และราคาที่หน้าเว็บไซต์ xxxxx
2.2 ชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่จะเป็นเจ้าของเครื่อง
2.3 ชื่อ Hostname สำหรับเรียกใช้งานเป็นเว็บไซต์

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ Loadbalancer  ได้หลายช่องทางดังนี้
3.1 สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ xxxxx ตามวิธี ขั้นตอนการสั่งซื้อ Loadbalancer 
3.2 โทรติดต่อฝ่ายขาย 0-2912-2558
3.3 ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ
หลังชำระค่าบริการ (วิธีชำระค่าบริการ) ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดเครื่อง Server ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ระยะเวลา ไม่รวมการ Configuratiion และร้องขอบริการอื่นเพิ่มเติมจาก Addon Service

5. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง
5.1 บริการ Server Addon
Webserver
Databaserver
Redis server

5.2 บริการ Control Panel
Directadmin
cPanel
Plesk

5.3 บริการ Addon Service
Standard Manage
Preminum Manage

บริการอื่นๆ ค่าติดตั้ง ฟรี

6. ข้อห้ามในการใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

7. การรับประกัน / คืนเงิน

มาตรฐานการให้บริการ SLA และการรับประกัน