การเตรียมข้อมูลก่อนขอเปิดบริการ

 • รายละเอียดของ Server ที่จะใช้บริการ
 • รายละเอียด infra ของ site ที่เครื่อง Server ติดตั้งอยู่
 • ชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่จะเป็นเจ้าของเครื่อง

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ Managed Server Service  ได้หลายช่องทางดังนี้

 1. สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ netway.co.th ->  https://netway.co.th/managed-server-services
 2. โทรติดต่อฝ่ายขาย 0-2912-2558-64
 3.   ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th
 4.   ระบุรายละเอียดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการใช้บริการ

 

เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

 หลังชำระค่าบริการ (วิธีชำระค่าบริการ) ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการใช้ Managed Server Service ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ระยะเวลา  ไม่รวมการ Configuratiion และร้องขอบริการอื่นเพิ่มเติมจาก Addon Service  

บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

 • Add-on Services
     Backup Storage                     100GB/ 700 บาท
     Billable technical support*    1,000 บาท/ ชั่วโมง
     KernelCare License                100 บาท/ เดือน
     cPanel & WHM License         700 บาท/ เดือน(VPS) , 1,400 บาท/ เดือน(DED)
     DirectAdmin License          1,200 บาท/ เดือน
     Antivirus                             เริ่มต้นที่ 600 บาท