Screenshot_from_2018-05-17_11_34_24.png

หากคุณเบื่อกับฟอนต์เดิมๆของโปรแกรม อยากได้ฟอนต์สวยๆมาใส่บนหน้าเว็บ เพื่อสร้างความน่าดึงดูดให้กับเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถจัดการได้ง่ายๆด้วย CSS Code เพียงขั้นตอนง่ายๆ

1. เข้าไปเลือกฟอนต์ที่ https://fonts.google.com/

2. เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิก SELECT THIS FONT

selectfont.jpeg

 

3. จากนั้นบน Family Selected ให้เลือก @IMPORT และทำการคัดลอก Code ตรงเฉพาะที่ขีดเส้นใต้

codecopy.jpeg

4. เมื่อคัดลอก Code มาแล้ว เราต้องมาเพิ่ม Code เพื่อกำหนดส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ หากต้องการกำหนดให้ทั้งเว็บไซต์แสดงฟอนต์ตัวนี้ให้ใส่ body ตามด้วย code ของฟอนต์ เช่น body{font-family:Kavivanar;} 

 จะได้ code แบบนี้ ให้คัดลอกเก็บไว้

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Kavivanar');

body{font-family:Kavivanar;}

 

5. จากนั้นกลับไปที่หน้า Editor ของ netway.site เลือกเมนู CSS/JS 

cssjs.jpeg

 

6. เลือกที่ CSS/JS คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงผลทั้งเว็บหรือเฉพาะที่เพจนั้นๆ หากต้องการให้แสดงผลทั้งเว็บให้เลือกที่ Site และวาง Code ที่ได้คัดลอกไว้ จากนั้นกด Save และกดปิด

insetcss.jpeg

 

7. Refresh หน้านั้น 1 ครั้ง โปรแกรมจะแสดงผลตัวอักษรที่เราตั้งค่าไว้

font.jpeg