ตามบทความ มาทำความรู้จักกับ Header Banner แบนเนอร์บน Netway.site มี 2 แบบด้วยกันคือ Hero Banner และ Slide Banner ในส่วนของ Feature Custom Banner นี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพแบนเนอร์ในแต่ละเมนูหรือแต่ละเพจให้เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้

 -------------------------------------------------------------------------------------

Hero Banner

คุณสามารถเลือกรูปแบบของแบนเนอร์ให้เหมือนกันทั้งเว็บไซต์ โดยไปที่ Design -> Banner

hero01.jpeg

 

และสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ที่ Content และเลือกที่ไอคอน Background ทางขวามือบนแบนเนอร์

คุณสามารถเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณเองโดยคลิก Upload (ขนาดรูปภาพที่แนะนำคือ 1400pixel) หรือสามารถเลือกรูปภาพฟรีจาก Image Manager ได้อีกด้วย

changebg.jpeg

 

แต่หากคุณต้องการให้แต่ละเพจหรือแต่ละเมนูมีรูปภาพแบนเนอร์แตกต่างกัน คุณสามารถทำได้เพียงเข้าไปที่หน้าเพจหรือหน้าเมนูนั้นๆ และเมื่อนำเมาส์ไปวางบนแบนเนอร์ ให้คลิกที่ปุ่ม Custom this banner?

Screenshot_from_2018-05-30_18_03_40.png

 

จากนั้นโปรแกรมจะให้คุณเลือกรูปภาพแบนเนอร์ใหม่ โดยการเลือกรูปแบบของแบนเนอร์นี้จะมีผลต่อหน้านั้นๆเพียงหน้าเดียว จะไม่ส่งผลต่อหน้าอื่นๆบนเว็บไซต์

 

Screenshot_from_2018-05-30_18_05_48.png

 -------------------------------------------------------------------------------------

Slide Banner

สำหรับ Slide Banner นั้น หากคุณปรับเปลี่ยนรูปภาพบนหน้า Home ภาพเหล่านั้นจะส่งผลต่อทั้งเว็บไซต์ แต่หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนเฉพาะหน้า ให้ทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยน Hero Banner โดยเข้าไปที่หน้าเพจหรือเมนูนั้นๆ และคลิก Custom this banner? จากนั้นให้เปลี่ยนรูปภาพสไลด์และปรับแต่งได้ที่ไอคอนด้านขวามือบน

slide01.jpeg