Code Signing Certificate จะเป็นการเข้ารหัส-ถอดรหัสการปกป้องเนื้อหา ระหว่างผู้เผยแพร่ซอฟแวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ เช่น ซอฟแวร์ที่เรียกใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้ Sun Java® , Adobe® AIR® , Mac® , Microsoft® Office VBA เป็นต้น

การเลือกใช้ Code Signing Certificates จึงเหมาะกับผู้พัฒนาหรือเผยแพร่ซอฟแวร์ที่ต้องการแสดงตัวตนและสร้างความ เชื่อมั่นในมาตรฐานซอฟแวร์ของตัวเอง ให้ผู้ใช้ซอฟแวร์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของตนเองได้อย่างวางใจ