1. ทำการ Log in เข้าไปยังระบบ DirectAdmin

2. เข้าสู่ User Level ทางด้านขวา

3. ไปที่หัวข้อ Advanced Features เลือก SSL Certificates

4. เลือกที่หัวข้อ “Create A Certificate Request” และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

  • 2 LetterCountry Code: ชื่อย่อที่ตั้งประเทศ ขององค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย กรณีประเทศไทยใช้ TH
  • State/province: ชื่อที่ตั้งจังหวัด ขององค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • City: ชื่อเขต อำเภอ ขององค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • Company: ชื่อองค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • Company Division: ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น IT
  • Common name: ชื่อโดเมนจริงที่ต้องการใช้งาน SSL กรณีชื่อโดเมนเป็นภาษาไทย ให้ทำการแปลงเป็น IDN (Internationalized Domain Name) เสียก่อน โดยสามารถแปลงได้ที่ http://mct.verisign-grs.com/
  • E-mail: ใส่ email account ของผู้ดูแล SSL ของเจ้าของโดเมน
  • Key Size: เลือกเป็น 2048 bit

5. กดปุ่ม Save ที่อยู่ด้านล่าง

6. เมื่อกด Save ในขั้นตอนที่ 3 แล้วคุณจะได้รับ Certificate Request Code และ Private Key 

สำคัญมาก !!! ให้ทำการคัดลอกรหัสทั้งหมดนี้แล้วบันทึกเก็บไว้ให้ดี เพราะต้องใช้ Private Key ในขั้นตอนการการติดตั้ง

 

7. ตรวจสอบความถูกต้องของ CSR ก่อนนำส่ง โดยนำรหัสจากข้อ 6 เฉพาะส่วน Certificate Request ที่ขึ้นต้นด้วย -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- และลงท้ายด้วย -----END CERTIFICATE REQUEST----- และนำไปตรวจสอบที่ https://ssl.in.th/tools/csr-decoder/

8. ทำการส่งเฉพาะไฟล์ CSR ให้กับทีมงาน SSL.in.th เพื่อทำการสั่งซื้อ SSL Certificate ในขั้นตอนต่อไป