Course ID: TRA0007
Course Name (TH): การสร้าง Internal Form และ Internal Ticket ด้วย SharePoint List และ Microsoft Flow
Course Name (EN): Building Internal Form and Workflow by Office 365 SharePoint Online and Microsoft Flow


Overview:
ระบบงานแบบอัตโนมัติ (Automated Workflow) เคยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน ทุกครั้งที่แผนกต่างๆ ต้องการสร้างระบบคำร้องหรืองานเอกสาร ต้องคอยแจ้งให้ไอทีและโปรแกรมเมอร์เข้ามาสร้างให้ทุกครั้ง และเมื่อระบบเสีย ก็ต้องรอทางทีมไอทีให้เข้ามาแก้ไขเสมอ ซึ่งเป้นงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน แต่เมื่อ Office 365 มีบริการของ SharePoint List และ Microsoft Flow การสร้างระบบงานเช่นนี้สามารถทำได้เองโดยตัวพนักงานหรือหัวหน้างาน ดังนั้น คอร์สนี้จึงเสริมความรู้ของผู้ใช้งานให้มีความสามารถในการคัดกรองงานอย่างเป็นระบบผ่านการสร้างระบบคำร้อง การจัดเก็บข้อมูล และการขอความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบลางาน ระบบเบิกจ่าย ระบบบันทึกเอกสารสำคัญ ตลอดจนการสร้างรายงานจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดโดยที่ไม่ต้อง Export ข้อมูลด้วยมือ

thumbnail__1___1_d.png


Prerequisite:

 • มีความรู้เรื่อง Table และการทำงานบน Excel มาก่อน
 • มีความรู้เรื่องการตั้งค่า Mail Rules
 • ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Power BI Desktop บนเดสก์ท็อป
 • ล็อกอินเข้าใช้งาน Power BI ด้วย Office 365 Account ได้
 • ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Power BI Mobile บนโทรศัพท์มือถือ

 

Target:

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 • Knowledge Worker ที่ต้องทำงานด้านเอกสาร
 • กลุ่มผู้บริหาร
 • อาจารย์และนักศึกษา

 

Duration:

ระยะในการอบรม 0.5 วัน (4 ชั่วโมง)

 

Frequency:

โปรดอ้างอิงจากประกาศจากบริษัทเป็นสำคัญ

 

Course Topics:

 • รู้จักกับ SharePoint List และการตั้งค่าให้นำเสนอในรูปแบบของ Column and Rows
 • การสร้างฟอร์มคำร้องออนไลน์เพื่อใช้เก็บข้อมูล
 • การจัดการ View ต่างๆ ของ SharePoint List เพื่อให้ทำงานได้ง่าย
 • การทำงานร่วมกันบน SharePoint List ของแผนกต่างๆ
 • รู้จักกับ Microsoft Flow
 • ตัวอย่างการใช้ Approval Flow และการส่งต่องานโดยใช้เงื่อนไข
 • การเชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันบน Outlook, SharePoint และ Teams
 • การสร้างรายงานอย่างง่ายจากข้อมูลที่เก็บจาก SharePoint List ด้วยการใช้ Power BI เป็นตัวสร้างรายงาน

 

*หมายเหตุ: ลำดับของเนื้อหาและหมวดหมู่ของเนื้อหาในสไลด์การสอนอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเหมาะสมโดยแจ้งล่วงหน้าในแต่ละรอบการอบรม

 

Venues:

สำนักงาน Netway (www.netway.co.th/map

thumbnail__1___1_d.png