ปัญหา

ปัญหา website cache google is showing 404 error

ทางแก้ปัญหา

แจ้งลบลิ้งที่เรียกไม่ได้ออกไปที่ https://www.google.com/webmasters/tools/removals?pli=1  ซึ่งต้องให้ทาง google พิจารณาว่าจะลบไม่ลบอีกทีครับ  ทั้งนี้ ตัว error นี้ไม่มีผลต่อ ranking 

 

สาเหตุของปัญหา

        มาจากตัว webcache ของทาง google เอง ที่เก็บ cache ผิดปกติ