1. รายละเอียดบริการ

เพื่อดำเนินการติดตั้ง หรือ Install OS ใหม่

Note: การ Reinstall OS คือการติดตั้ง OS ใหม่ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งโดยถาวร ก่อนดำเนินการและแจ้งเจ้าหน้าที่ ลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลและสำรองข้อมูลก่อนทุกครั้ง

2. สิทธิในการร้องขอ

 • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการร้องขอ

 1. แจ้งความต้องการเพื่อ Reinstall OS ผ่านอีเมล์ที่ support@netway.co.th
 2. ระบุข้อมูลที่จำเป็นดังนี้
  • รายละเอียด OS และ Version ที่ต้องการให้ครบถ้วน
  • เวลาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

 เวลาในการดำเนินการและส่งมอบประมาณ 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวม Configuration และร้องขอบริการอื่นเพิ่มเติมจาก Addon Service

5. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

 • บริการ Windows Server SPLA License
 • บริการ Microsoft SQL Server
 • บริการ Control Panel
  • Plesk Panel
 • บริการ Addon Service
  • Manage Server Services
  • Dedicated IP Address
  • Backup Service
  • Harddisk
  •   RAM
  •   CPU
 • บริการอื่นๆ 
  • MailEnable Standard License ฟรี
  • Lan Port 1Gbps (Speed 1000Mbps)
  • Inter Bandwidth
  • Firewall Service

6. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการร้องขอบริการ

 1.   การ Reinstall OS ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งโดยถาวร ไม่สามารถ Restore ข้อมูลกลับเป็นเหมือนเดิมได้ เว้นแต่มีการทำ Backup ไว้
 2. การ Reinstall OS ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
 3. บางระบบปฏิบัติการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนร้องขอบริการ
 4. การ Reinstall OS ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนอย่างน้อย 1-2 วันทำการ
 5. การ Reinstall OS จะมีค่าบริการ 1,500 บาท ต่อครั้ง ลูกค้าต้องติดต่อ Sales เพื่อชำระค่าบริการก่อนดำเนินการ ยกเว้นบริการเสริม Manage Server Service ลูกค้าสามารถร้องขอบริการได้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน