1. รายละเอียดบริการ

Windows Dedicated Server คือ Physical Server ที่รองรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย เป็นรูปแบบบริการสำหรับเช่าใช้ Server โดยสามารถใช้งาน Resource ได้ทั้งหมดของเครื่อง รองรับการติดตั้งสำหรับ Windows Server เช่น Windows Server 2008, Windows Server 2012 เป็นต้น รองรับ Control Panel ที่เป็นที่นิยมในระดับสากลเช่น Plesk Panel เป็นต้น เหมาะสำหรับ Application ที่พัฒนาด้วย ASP, ASP.NET, .Net Framework นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับ JSP และ PHP โปรแกรม Web Server ชื่อว่า IIS (Internet Information Services) และมี Interface UI ที่สามารถจัดการได้ง่าย

2.เตรียมข้อมูลก่อนขอเปิดบริการ

 • ตรวจสอบ Package และราคาที่หน้าเว็บไซต์ netway.co.th
 • พิจารณาเลือก OS และ Control Panel
 • ชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่จะเป็นเจ้าของเครื่อง

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ Dedicated Server ได้หลายช่องทางดังนี้

 1. สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ netway.co.th
 2.   โทรติดต่อฝ่ายขาย 0-2912-2558
 3.   ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th

พร้อมระบุรายละเอียดที่ต้องการเช่น OS, Disk, CPU, RAM และ Control Panel เป็นต้น

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการ และได้รับเครื่องจากทาง Vendor แล้ว Netway จะพร้อมติดตั้งและส่งมอบให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ระยะเวลาไม่รวมการ Configuratiion และร้องขอบริการอื่นเพิ่มเติมจาก Addon Service  

5. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

 • บริการ Windows Server SPLA License
 • บริการ Microsoft SQL Server
 • บริการ Control Panel
  • Plesk Panel
 • บริการ Addon Service
  • Manage Server Services
  • Dedicated IP Address
  • Backup Service
  • Harddisk
  • RAM
  •   CPU
 • บริการอื่นๆ 
  • ค่าติดตั้ง ฟรี
  • MailEnable Standard License ฟรี
  • Lan Port 1Gbps (Speed 1000Mbps)
  • Inter Bandwidth
  • Firewall Service

6. ข้อห้ามในการใช้บริการ

7. การรับประกัน / คืนเงิน