1. รายละเอียดบริการ

เป็นบริการ Upgrade ทรัพยากรและบริการของเครื่อง Server เช่น CPU, RAM, Disk และ IP Address สำหรับบริการ Windows Dedicated Server

2. สิทธิในการร้องขอ

 • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ

 1.  ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th
 2.  แจ้งความประสงค์ในการ Upgrade Resource โดยให้ระบุขนาด RAM, CPU, Disk เป็นต้น
 3.  ระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

 หลังชำระค่าบริการ และได้รับสินค้าจาก Vendor จะใช้เวลาในการดำเนินการและพร้อมส่งมอบไม่เกิน 1 วันทำการ  ทั้งนี้ระยะเวลาไม่รวมเวลาการสั่งซื้อ Hardware

5. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

 • บริการ Addon Service
  • Manage Server Services
  • Dedicated IP Address
  • Backup Service
 • Control Panel
  • Plesk Panel
 • บริการอื่นๆ 
  • MailEnable Standard License ฟรี
  • Lan Port 1Gbps (Speed 1000Mbps)
  • Inter Bandwidth
  • Firewall Service

6. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการร้องขอบริการ

 • การ Upgrade ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
 • การ Upgrade Resource ต้องแจ้งก่อนดำเนินการอย่างน้อย 1-2 วันทำการ
 • การ Upgrade Resource จำเป็นต้อง Shutdown Server