1. รายละเอียดบริการ

เป็นบริการ Downgrade ทรัพยากรและบริการของเครื่อง Server เช่น CPU, RAM, Disk และบริการ Manage Server Service สำหรับ Windows Dedicated Server

2. สิทธิในการร้องขอ

  • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการร้องขอ

  1. ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th
  2. ระบุบริการที่ต้องการ Downgrade
  3. ระบุระยะเวลาที่พร้อมดำเนินการ

   Note:  การ Downgrade จะมี Downtime หรือ Migrate ระบบ ลูกค้าต้องระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

  การดำเนินการและส่งมอบประมาณ 2-24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของ Hardware ที่ต้องการ Downgrade ลูกค้าต้องแจ้งร้องขอบริการก่อนอย่างน้อย 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาไม่รวมการ Configuration การ Migrate ข้อมูล และรอ Hardware จาก Vendor

5. ข้อห้ามในการใช้บริการ

  1. การ Downgrade ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
  2. การ Downgrade ต้องแจ้งก่อนดำเนินการอย่างน้อย 1-2 วันทำการ
  3. การ Downgrade จำเป็นต้อง Shutdown Server
  4. ค่าบริการจะมีผลในรอบบิลถัดไปหลังการ Downgrade เสร็จสิ้น