ถ้า IP ลูกค้าถูก Block จะทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือไม่สามารถส่งเมล์ออกได้

จะมีวิธีการตรวจสอบตามนี้นะครับ
 
       1. ให้ตรวจสอบที่ Kaspersky Antivirus ในส่วนของ Network Attack Blocker >> Report และทำการหา IP ที่ลูกค้าแจ้งมา
           หากมีอยู่ใน List ให้ทำการ Stop , Start ส่วนของ Network Attack Blocker ใหม่
 
แต่ถ้าหากไม่พบ
 
       2. Remote Desktop เครื่องที่ต้องการตรวจสอบ ให้ไปที่ D:\Program file  (x86)\Plesk\Mail servers\Mail Enable\Config\Smtp-deny.tab เป็นไฟล์ด้วย Notepad และทำการลบ IP ที่ลูกค้าแจ้งมาครับ