วิธีสร้าง User Login Plesk Panel Version ใหม่

1.เข้าไปที่เมนู Subscriptions ด้านซ้าย แล้ว Search ชื่อโดเมนที่ต้องการสร้าง

2.กดเข้าไปที่ Domain ที่ต้องการจะสร้าง แล้วเข้าไปที่หัวข้อ User

3.กด Create User Account

3.1. Contact name: ใส่ชื่อ Contact ของลูกค้า

3.2. Email address: ใส่ Email Contact ของลูกค้า

หากเป็น Email Account ของโดเมนนั้นๆเองให้ติ๊กช่อง Create an email address under your account

หากเป็น Email อื่นๆ เช่น Hotmail Gmail ให้ติ๊กช่อง Use an external email address

3.3. User role: ให้ใส่เป็น User

3.4. Access to subscriptions: ให้เลือก Account ของลูกค้า เช่น voika.co.th

3.5. ตรง Plesk Preferences ใส่ Username Password ที่ต้องใช้ Login