วิธีกำหนด Directory ให้ป้องกันด้วย Username และ Password
  1. เข้าสู่ Plesk Panel ของเว็บไซต์ท่านเอง ด้วย Username และ Password ที่ท่านได้รับ หรือตั้งไว้
  2. ที่ Website & Domains เลือกไปที่ Password-Protected Directories
  3. หากยังไม่ได้สร้าง Directory ให้เลือก Add Protected Directory
  4. ให้เลือก Directory ที่สร้าง จากนั้นกด OK
  5. จากภาพด้านบนให้เลือก Directory ที่สร้างเพื่อกำหนด user สำหรับเข้าใช้งาน
  6. Add a User กำหนด username , password ให้กับ Directory นั้น
  7. กด OK 

การลบ User ที่กำหนดไว้

หากท่านต้องการลบ User ที่กำหนดไว้ ให้เลือกช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้า User ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก จึงกด Remove ระบบจะให้ท่าน ยืนยันอีกครั้งว่าท่านต้องการลบ User ดังกล่าวจากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม OK

การแก้ไข Password ของ User

หากท่านต้องการแก้ไข Password ของ User ที่สร้างไว้แล้ว ให้คลิ๊กที่ชื่อ User นั้นๆ