ทำได้เฉพาะที่โดเมนมีค่า Nameserver ใช้งานอยู่ที่ Netway เท่านั้น สามารถดูวิธีการดำเนินการได้ดังนี้

  1. Login Plesk Panel Hosting ของลูกค้าไปที่เมนู DNS Setting 
  2. เมื่อเข้าไปที่เมนู DNS Setting เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าต่างดังรูป 

**** เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่า DNS Records ใดๆเพิ่มเติมให้คลิกที่ตัวอักษรสีฟ้าด้านหน้าค่าที่ต้องการจะเปลี่ยน จากนั้นสามารถเปลี่ยนค่า DNS Records ที่ต้องการได้ทันที