วิธีเปลี่ยน Password FTP Account
  1. เข้าสู่ Control Panel ของเว็บไซต์ท่านเอง ด้วย Username และ Password ที่ท่านได้รับ หรือตั้งไว้
  2. เลือกเมนู Website & Domain >>  FTP Access 
  3. คลิกที่ User นั้นๆที่ต้องการเปลี่ยน
  4. ระบุ Password ที่ต้องการลงในช่อง Password
  5. ระบุ Password ให้ตรงกันอีกครั้งในช่อง Confirm password
  6. คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเปลี่ยนแปลง