การเปลี่ยน Password Login Plesk Panel ใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ Reset password หรือลูกค้าจำ password ไม่ได้

  

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


ขั้นตอนในการเปลี่ยน Password Login Plesk Panel

 • เข้า URL ที่ลูกค้าได้ข้อมูลที่สมัครใช้งานครั้งแรก เช่น https://serverip:8443
 • ไปที่เมนู Subscrptions
 • เลือก Domain ที่ต้องการจะเปลี่ยน Password
 • เข้าไปที่ Users เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยน Password
 • Change Settings
 • ในช่อง Plesk Preferences ให้ใส่ New Password แล้วกด OK
 • นำ Password ที่ดำเนินการเปลี่ยนไปใส่ในหน้า Hostbill

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • ต้องใช้ Email contact ในการร้องขอให้เปลี่ยน Password

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


 • ลูกค้าต้องใช้บริการ Hosting กับทาง Netway
 • ต้องใช้ Email contact ในการแจ้งเปลี่ยน Password

 

5. ราคา


 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


 • ห้ามดำเนินการเปลี่ยน Password โดยที่ Email contact ไม่ได้ร้องขอ
 • ห้ามเปลี่ยน Password หากลูกค้าโทรเข้ามาแจ้ง
 • ห้ามใช้ Password ที่ง่ายต่อการคาดเดา

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


 

9. การรับประกัน / คืนเงิน