วิธีการย้าย Account ของเครื่อง Windows ไป Windows ผ่าน Plesk panel

1. Home >> Extensions >> Server Tools >> Plesk Migrator >> Go To Extension
2. Start New Migration
    2.1 Panel type : Plesk for Windows
    2.2 Address : เครื่องต้นทาง
    2.3 Setup : Manual
    2.4 Temp directory : ค่า Default
    2.5 This Server : login administrator Server

1.png

3. Download file : RPC Agent installation package ไว้ที่ Server ต้นทาง (ไฟล์นี้จะใช้ซ้ำกันไม่ได้ ต้องใช้ของแต่ละเครื่อง)
   - ให้เปิดไฟล์นี้ทิ้งไว้ที่เครื่องต้นทาง

2.png


4. กลับไปที่เครื่องปลายทาง กด Prepare migration
5. หากถูกต้องจะเข้ามาที่หน้าต่างที่พร้อมย้าย account แล้ว

3.png

6. ให้เลือก Account ที่ต้องย้าย หากเลือกแล้วจะอยู่ทางช่องขวามือ

   6.1 ส่วน Content that must be transferred  ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการย้าย
   6.2 ช่อง Subscription owner ให้เลือกเป็น Administrator
   6.3 คลิ๊ก Migrate

4.png

7. หากทำการย้ายเรียบร้อยแล้ว จะมีรายละเอียดแจ้งทางขวามือ

Screenshot_from_2017-12-12_11-45-46.png

   7.1 Details คือ รายละเอียดระหว่างทำการย้าย ซึ่งหากมีปัญหาจะแจ้ง error ไว้ด้วย
   7.2 Re-sync คือ ทำการดึงข้อมูลมาใหม่

8. การตั้งค่าดังกล่าวจะยังคงอยู่ จนกว่าจะคลิ๊ก Finish migration