SSL-Certificate-min.png

คุณเสียเวลากับการจัดการ SSL Certificate มากเพียงใด องค์กรคุณมีการใช้งาน SSL Certificate มากเพียงใด เสียเวลาไหมในการที่จะต้องโดนตรวจสอบองค์กรทุกคนเมื่อมีการสั่งซื้อ SSL Certificate เพิ่ม

 

จัดการ Certificate ง่ายขึ้นด้วย Digicert CertCentral แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น

 

  • ออก Certificate ได้ง่ายภายในไม่กี่นาที
  • ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบองค์กรทุกครั้ง
  • ตรวจสอบสถานะ Certificate ได้ง่ายๆ
  • เพิ่ม User ในการจัดการได้
  • มี API ในการเชื่อมต่อกับระบบของคุณ 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ support@netway.co.th หรือโทร 029122558
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ SSL.IN.TH: www.ssl.in.th