วิธีตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน

วิธีตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมนสามารถดำเนินการได้ 4 วิธีตามด้านล่าง

1. สำหรับโดเมน และ โฮสติ้ง ท่านสามารถเช็คได้ที่ https://netway.co.th/clientarea/ เพื่อทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username & Password ตามที่ท่านได้กำหนดไว้เมื่อตอนสมัครใช้งาน

 

เมื่อทำการ login เรียบร้อยแล้วให้ทำการเลือก Service ที่ต้องการตรวจสอบเช่น Domain 

2. ทำการตรวจสอบวันหมดอายุของ Domain โดย Website whois และดู exprie date สามารถดำเนินการได้โดย

เข้าที่ Website : https://mxtoolbox.com/Whois.aspx

 

จากนั้นจะแสดงข้อมูล Domain โดยให้ทำการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของ Expiry Date ตามรูปด้านล่าง

3. ตรวจสอบวันหมดอายุ Domain ผ่าน command line

สำหรับระบบ Linux และ Mac ให้ทำการเปิด Terminal

สำหรับระบบ Windows ให้ทำการเปิด cmd

จากนั้นใช้ตำสั่ง whois domain.com

 

4. โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่  0-2912-2558-64 เพื่อสอบถามข้อมูล