Name Server คือ Server ที่ทำการแปล ชื่อ URL เป็น เลข IP เพื่อให้ทราบว่า ที่อยู่ URL นั้น อยู่ ที่ Server   ใด การตั้งค่า Name Server มีไว้เพื่อให้ทราบว่า เวลาที่เรียก เว็บไซต์ ​และควรมีอย่างน้อย 2 Name Server ซึ่งเป็นมาตรฐาน เพราะ หาก Name Server ตัวแรกมีปัญหา ก็สามารถใช้งาน Name Server ตัวที่สองแทนได้

ขั้นตอนการการเปลี่ยน Name Server มีดังนี้
  1.  Login เข้าสู่ระบบที่ https://netway.co.th/clientarea/ จากนั้นเลือกที่ Dashboard > Domain ตามรูป 

  2. เลือกโดเมนที่ต้องการ กดที่รูปเฟือง และเลือก Manage Domain 

  3. ที่ Tab Domain Details สังเกต ด้านล้าง กดที่ Manage Nameservers 

 

หมายเหตุ

หากแก้ไข Nameservers แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะ Nameservers แต่ละตัวจะใช้เวลาในการ update ไม่เท่ากัน อยู่ที่ประมาณ 2-24 ช.ม. ไม่ต้องแก้ไข Nameservers ซ้ำอีกครั้ง

**เมื่อลูกค้าแก้ไข Nameservers จะมีอีเมลจากระบบเพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้ดำเนินการจริงๆ

subject “Client nameserver for domain …”  สามารถตอบอีเมลยืนยันกลับมาก็ได้ หรือ หากเกิดปัญหาในการแก้ไข Nameservers สามารถแจ้งกลับมาที่เจ้าหน้าที่ได้ทันที